بهره‎گیری همزمان از عناصر FACTS و ذخیره ساز انرژی در حفظ پایداری ولتاژ شبکه‎های توزیع با تولیدات پراکنده در شرایط حساس نظامی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی مالک اشتر- تهران - ایران

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی بهره‎گیری همزمان از عناصر FACTS و ذخیره ساز انرژی، در سیستم‎های قدرت DG کارآمد در کاربردهای حساس شهری و نظامی است. یکی از مهم‎ترین حوادثی که پس از بمباران خطوط انتقال و نیروگاه‎های کشور رخ می‎دهد، فروپاشی ولتاژ در شبکه سراسری است. به همین منظور استفاده از سیستم‎های DG ترکیبی به منظور تأمین انرژی مناطق حساس شهری پیشنهاد شده است. با توجه به وجود مشکلاتی منابع انرژی این گونه از شبکه‎های قدرت در شرایط حساس نظامی، تنظیم ولتاژ این نوع از سیستم‎های قدرت مشکل بوده و به عناصر اصلاحی و همچنین یک کنترلر کارآمد نیازمند است. تنظیم بودن ولتاژ شبکه DG ترکیبی کمک بسیار مهمی در بهره‎گیری از آن در کاربردهای نظامی می‎کند. زیرا نیاز به اتصال شبکه سراسری ندارد و حوادث مربوط به شبکه سراسری بر روی آن تأثیرگذار نیست. به همین منظور در این پژوهش با طراحی یک کنترلر چندمتغیره به بهره‎گیری همزمان از عناصر FACTS و ذخیره‎ساز انرژی به گونه‎ای پرداخته شده است که اولا در شرایط کاهش توان تولیدی منابع، انرژی مورد نیاز بار خروجی تأمین شود و هم‎چنین ولتاژ باس‎های مختلف شبکه در شرایط گوناگون در مقدار مد نظر تنظیم باشند. در بخش آخر پژوهش، کارایی سیستم قدرت پیاده شده و هم‎چنین کنترلر طراحی شده در شرایط گوناگون توسط شبیه‌سازی به اثبات رسیده است.

کلیدواژه‌ها