مکان‌یابی پایدار بیمارستان با رویکرد پدافند غیرعامل به روش ترکیبی AHP-TOPSIS

نویسندگان

1 دانشگاه یزد، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی صنایع

2 دانشگاه یزد

3 دانشگاه تهران

چکیده

مسئله‌ مکان‌یابی، یکی از موضوعات مهمی است که برای حل بهینه‌ آن، باید معیارهای زیادی موردتوجه قرار گیرد و برخلاف گذشته، انتخاب یک مکان، تنها برحسب معیارهای اقتصادی، سازمان­ها و تمامی ذینفعان آن­ها را با مشکل مواجه می‌سازد. به همین منظور در نظر گرفتن معیارهای پایداری (معیارهای اقتصادی،اجتماعی،محیط زیست) در تصمیمات مکان­یابی امری اجتناب‌ناپذیر می­باشد. اتخاذ تصمیم بهینه در مکان‌یابی تأسیسات حساس مانند بیمارستان‌ها نیز، یکی از موضوعات چالش‌برانگیزی است که باید با توجه به معیارهای پایداری صورت گیرد. از طرف دیگر به دلیل اهمیت این تأسیسات در شرایط بحرانی (مانند جنگ)، مکان‌یابی بیمارستان جزء برنامه­ریزی­های پدافند غیرعامل نیز به شمار می­آید. در تحقیقات موجود در زمینه‌ مکان‌یابی تأسیسات حساس، به‌طور پراکنده برخی از معیارهای پایداری در ترکیب با پدافند غیرعامل مورد توجه قرارگرفته است اما در این تحقیق سعی شده است با بررسی معیارهای مهم پایداری و پدافند غیرعامل برای اولین بار با ارائه‌ یک چارچوب کلی، از این معیارها در انتخاب مکان بهینه استفاده ‌شود، با دسته‌بندی معیارهای پایداری و پدافند غیرعامل با استفاده از روش تصمیم­گیری چند معیارها ترکیبی AHP-TOPSIS، از این معیارها برای تأسیس بیمارستان در شهرستان آمل استفاده‌ شده است. نتایج حاصله، بهترین مکان را از نظر مسائل پدافندی و محیطی جهت احداث بیمارستان نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها