دوره و شماره: دوره 5، شماره 3، زمستان 1393 (385) 
5. بررسی مبانی طراحی معماری فضاهای امن صنعتی با عملکرد مونتاژ در برابر تهدیدات

غلامرضا جلالی‌فراهانی؛ سید محمدرضا سیدطالبی؛ سید بهشید حسینی؛ سید جواد هاشمی فشارکی