کلیدواژه‌ها = اتوداین
تحلیل اثرات وجود لایه بتنی محافظ بر رفتار سازه‌های زیر زمینی تحت اثر بار انفجاری سطحی

دوره 11، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 83-90

صفا پیمان؛ محمدرضا حسینی؛ محمد حسین تقوی پارسا


اثر برجستگی تعمدی سطح نهایی پوشش تونل دربرابر بارهای انفجاری

دوره 6، شماره 4، بهمن 1394

صادق نورنیا عمرانی؛ صفا پیمان؛ مهدی طهماسب زاده


مطالعه عددی اثر زاویه موجگیر بر کاهش اثرات انفجار

دوره 6، شماره 3، دی 1394

مهدی طهماسب زاده؛ صفا پیمان