نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیم مینایی، محمد نانوبیوسنسور‌ها؛ ابزاری برای تشخیص عوامل بیولوژیک در تهدیدات بیولوژیکی و بیوتروریستی [دوره 4، شماره 4، 1391]
 • اخضمی، مصطفی اتکاپذیری در وب‌سرویس‌ها با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 4، شماره 4، 1391]
 • اشرفی، مهدی تهدید منابع آب با عوامل شیمیایی [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • اصفهانی، محمود صالح کانال‌های پوششی تحت شبکه؛ یکی از راه‌های اصلی نشت اطلاعات [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • اصفهانی، محمود صالح چالش‌های امنیتی مدیریت اعتماد در وب‌سرویس‌ها [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • امین، احمدرضا پیاده‌سازی شار نوری هرن و شانک بر روی FPGA [دوره 4، شماره 2، 1391]

ب

 • بجانی، صادق تحمل‌پذیری نفوذ، رویکردی نوین برای توسعه سیستم‌های نرم‌افزاری [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • بهرامی، امین پیاده‌سازی شار نوری هرن و شانک بر روی FPGA [دوره 4، شماره 2، 1391]

ج

 • جنابی، میثم طرح کلی یک سامانه موقعیت‌یابی به‌عنوان پشتیبان GPS [دوره 4، شماره 1، 1391]

ح

 • حیدرپور اهوازی، محمد نقش آشکارسازی ایزوتوپ‌های زینون در پدافند غیرعامل هسته‌ای [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • حسینی، سید بهشید ضرورت اسکان موقت شهری پس از وقوع جنگ مدرن؛ [دوره 4، شماره 4، 1391]
 • حسینی امینی، حسن تحلیل کارکرد مکانی شهرک اداری شهریار براساس اصول پدافند غیرعامل [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • حسنی آهنگر، محمدرضا چالش‌های امنیتی مدیریت اعتماد در وب‌سرویس‌ها [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • حسنی آهنگر، محمدرضا ارزیابی عوامل مؤثر در کیفیت سرویس پروتکل‌های مسیریابی و نقش آن در پدافند غیرعامل [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • حسنی‌آهنگر، محمدرضا اتکاپذیری در وب‌سرویس‌ها با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 4، شماره 4، 1391]
 • حسینی یگانه، سید محمد مقایسه بازدهی طرح‌های فریب و مقاوم‌سازی در ایمنی سازه‌های مدفون [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • حق‌مرام، رضا طرح کلی یک سامانه موقعیت‌یابی به‌عنوان پشتیبان GPS [دوره 4، شماره 1، 1391]

خ

 • خادم، بهروز بهبود آماری رمز جریانی همزمان بومی (NJ2)، جهت امنیت در تبادل اطلاعات محرمانه [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • خادم، بهروز یک پروتکل احراز اصالت دوسویه در کارت هوشمند [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • خدارحمی، حسین تمهیدات لازم طراحی معماری جهت کاهش صدمات و خسارات ناشی از انفجار داخلی در سایت‌های تولید و نگهداری مواد منفجره [دوره 4، شماره 1، 1391]

د

 • دهقانی، مهدی کانال‌های پوششی تحت شبکه؛ یکی از راه‌های اصلی نشت اطلاعات [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • دهقانی، مهدی بات‌نت و حملات آن [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • دورودیان، محمد باکتری شیگلا به‌عنوان سلاح بیولوژیک در بیوتروریسم؛ راهکارهای مقابله با شیگلوزیس [دوره 4، شماره 1، 1391]

ر

 • ربیعی‌فر، حمیدرضا پیش‌بینی تأثیر میکروسیلیس، سرباره و خاکستر بادی بر مقاومت بتن در برابر سولفات با استفاده از نرم‌افزار LIFE365 [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • رستمی، ضرغام تهدیدات الکترومغناطیسی پر قدرت برای سامانه‌های الکترونیکی و روش‌های مقابله با‌ آن‌ها [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • رهبرنیا، سید محمدرضا تمهیدات لازم طراحی معماری جهت کاهش صدمات و خسارات ناشی از انفجار داخلی در سایت‌های تولید و نگهداری مواد منفجره [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • رهبرنیا، سید محمود تمهیدات لازم طراحی معماری جهت کاهش صدمات و خسارات ناشی از انفجار داخلی در سایت‌های تولید و نگهداری مواد منفجره [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • روستا، عبدالرضا بهبود آماری رمز جریانی همزمان بومی (NJ2)، جهت امنیت در تبادل اطلاعات محرمانه [دوره 4، شماره 1، 1391]

س

ش

ص

 • صادقی، میثم سنتز و بررسی کاتالیست زئولیت Ag-NaY با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 4، شماره 4، 1391]
 • صحفی، محمدعلی تمهیدات لازم طراحی معماری جهت کاهش صدمات و خسارات ناشی از انفجار داخلی در سایت‌های تولید و نگهداری مواد منفجره [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • صدرنژاد، سید امیرالدین بررسی اثر انفجار بر عملکرد اتصالات تیر به ستون سپری پیچی [دوره 4، شماره 1، 1391]

ض

 • ضیائی، مسعود بررسی اثر انفجار بر عملکرد اتصالات تیر به ستون سپری پیچی [دوره 4، شماره 1، 1391]

ط

 • طالبی، علی تهدیدات الکترومغناطیسی پر قدرت برای سامانه‌های الکترونیکی و روش‌های مقابله با‌ آن‌ها [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • طالبی، علی کاهش اثر فروسرخِ پلوم هواپیما، با استفاده از تغییرات هندسی در نازل خروجی اگزوز [دوره 4، شماره 4، 1391]

ع

 • عبداللهی ازگمی، محمد تحمل‌پذیری نفوذ، رویکردی نوین برای توسعه سیستم‌های نرم‌افزاری [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • عسکری، منصور نقش آشکارسازی ایزوتوپ‌های زینون در پدافند غیرعامل هسته‌ای [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • عسگری، مسعود بررسی بیمارستان‌های صحرایی ش.م.ه از منظر پدافند غیرعامل [دوره 4، شماره 4، 1391]
 • علوی، سید محمد طرح کلی یک سامانه موقعیت‌یابی به‌عنوان پشتیبان GPS [دوره 4، شماره 1، 1391]

غ

ف

 • فلاحی، محمدحسن پیش‌بینی تأثیر میکروسیلیس، سرباره و خاکستر بادی بر مقاومت بتن در برابر سولفات با استفاده از نرم‌افزار LIFE365 [دوره 4، شماره 2، 1391]

ق

 • قهرودی تالی، آرش باکتری شیگلا به‌عنوان سلاح بیولوژیک در بیوتروریسم؛ راهکارهای مقابله با شیگلوزیس [دوره 4، شماره 1، 1391]

ک

 • کاظمی آشتیانی، رسول یک پروتکل احراز اصالت دوسویه در کارت هوشمند [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • کریمی، علی چالش‌های امنیتی مدیریت اعتماد در وب‌سرویس‌ها [دوره 4، شماره 3، 1391]

م

 • مجیدی، داود مدل‌سازی عددی متا مواد به‌منظور استفاده در کاربردهای استتاری [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • محزون، محمدرضا پیاده‌سازی شار نوری هرن و شانک بر روی FPGA [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • محزون، محمدرضا پیاده‌سازی شار نوری هرن و شانک بر روی FPGA [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • محمدی، محمد ارزیابی عوامل مؤثر در کیفیت سرویس پروتکل‌های مسیریابی و نقش آن در پدافند غیرعامل [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • میرزایی، محمد بررسی بیمارستان‌های صحرایی ش.م.ه از منظر پدافند غیرعامل [دوره 4، شماره 4، 1391]
 • میرمطهری، سید رسول تهدیدات الکترومغناطیسی پر قدرت برای سامانه‌های الکترونیکی و روش‌های مقابله با‌ آن‌ها [دوره 4، شماره 2، 1391]

ن

 • ناصری، احمد بررسی سیستم عامل‌های شبکه حسگر [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • نقوی، مهدی بررسی سیستم عامل‌های شبکه حسگر [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • نوروزی، زین‌العابدین تهدیدات الکترومغناطیسی پر قدرت برای سامانه‌های الکترونیکی و روش‌های مقابله با‌ آن‌ها [دوره 4، شماره 2، 1391]

و

 • وفایی، مهدی بررسی تدابیر دفاع غیرعامل در شهر زیرزمینی «اویی» [دوره 4، شماره 2، 1391]

ه

 • هاشمی فشارکی، سید جواد بررسی تدابیر دفاع غیرعامل در شهر زیرزمینی «اویی» [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • هنری، حسین باکتری شیگلا به‌عنوان سلاح بیولوژیک در بیوتروریسم؛ راهکارهای مقابله با شیگلوزیس [دوره 4، شماره 1، 1391]