دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، بهار 1397 (828) 
7. شبیه‌سازی عددی نفوذ پرتابه با سرعت بالا در اهداف چندلایه فلزی

صفحه 67-75

حجت شریفی؛ حسینعلی محمدی شیرکلایی؛ علی مهدی‌پور عمرانی