نویسنده = سعید پارسا
تعداد مقالات: 4
1. ارائه روشی برای کشف روت کیت ها مبتنی بر درون بینی ماشین مجازی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 33-42

سعید پارسا؛ فاطمه جمشیدی نیا


2. تحلیل و شناسایی رفتارهای انتشاری کرم‌ها

دوره 10، شماره 1، بهار 1398، صفحه 109-122

محمدهادی علائیان؛ شیدا صادق نیا؛ سعید پارسا


4. شناسائی بدافزارها با استفاده از تصویرسازی

دوره 9، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 95-101

هادی رنجی؛ سعید پارسا