اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی از سال 1402 [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری و پذیرش [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی از سال 1402
تعداد مقاله 103

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 14
تعداد مقالات 120
تعداد مشاهده مقاله 88283
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 48315
آمار میانگین زمان داوری و پذیرش
متوسط زمان داوری 17 روز
متوسط زمان پذیرش 145 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 93 روز
درصد پذیرش 22 %