تماس با ما

 نشریه علمی "پدافند غیر عامل"

نشانی: تهران، بزرگراه شهید بابایی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، موقعیت امام صادق(ع)، ساختمان باقرالعلوم(ع)، دایره نشریات،

تلفن 74189193 و نمابر: 74189195      صندوق پستی: 187-  16585 
padafandg@ihu.ac.ir
https://pd.ihu.ac.ir

 


CAPTCHA Image