داوران

 لیست مشاوران و داوران در سال 1402

ردیف

نام و نام خانوادگی

وابستگی سازمانی

لینک اشتراک در پایگاه‌های بین‌ا‌لمللی

1

فضل الله ادیب نیا

دانشیار دانشگاه یزد

Publons

2

پیمان اخوان

استاد، دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه صنعتی، قم، ایران

Publons

3

محسن ایثاری

دکتری عمران دانشگاه تبریز

 

4

مهدی احمدی جیردهی

دانشیار گروه مهندسی برق، دانشکده انرژی، دانشگاه صنعتی کرمانشاه

publons

5

محسن غلامرضایی

استادیاردانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

publons

6

علی محمد لطیف

دانشیار، دانشگاه یزد،یزد، ایران

publons

7

محمدصادق آخوندی

استادیار دانشگاه قم- فیزیک حالت جامد

 

8

توحید میرزابابای مستوفی

استادیار، دانشگاه ایوانکی، ایوانکی، سمنان،ایران

publons

9

سیدشهاب امامزاده

دانشگاه خوارزمی تهران

 

10

وحید بارانی پسیان

استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

 

11

فرنوش باسلیقه

دانشیار دانشگاه صنعتی شاهرود

 

12

مجتبی بهزاد فلاح پور

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

 

13

محمدعلی پورمینا

دانشیار، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

Publons

14

جلال چاچی

دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

publons

15

مهران تقی پور

استادیار دانشگاه بیرجند

 

16

مریم  نیکزاد

استادیار،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران

publons

17

حسین خالقی بیزکی

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

 

18

مجتبی  علیزاده

استادیار
دانشگاه لرستان،لرستان، ایران

publons

19

محسن خزائی

استادیار دانشگاه صنعتی قوچان

 

20

محمد خلج امیرحسینی

استاد دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت

Publons

21

حامد هاشمی

دانشیار دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

publons

22

محمد عظیم کرمی

دانشگاه علم و صنعت ایران

publons

23

ابوالفضل فاتح

دانشیارانیستیتو پاستور ایران- تهران- ایران

publons

24

مهدی دهستانی

استادیار گروه عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

 

25

جلیل راشد محصل

دانشگاه تهران

Publons

26

اسماعیل رمضان پور

دانشگاه گیلان

 

27

مریم نیک زاد

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران

Publons

28

ملک محمد رنجبر

دانشیار گروه عمران دانشگاه گیلان

 

29 سپهر  ابراهیمی استادیار، دانشگاه یزد، یزد، ایران

publons

30

علیرضا رهایی

عضو هیئت علمی (استاد) دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)

 

31

محمد خلج امیرحسینی

دانشگاه علم و صنعت،تهران، ایران

Publons

32

مجتبی  علیزاده

استادیار
دانشگاه لرستان،لرستان، ایران

publons

33

محمدرضا سیف

دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

 

34

سودابه سلیمانی

گروه مهندسی برق، دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

 

35

هادی سلیمانی

دانشگاه شهید بهشتی

 

36

سیده زهرا مرتضوی

دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی- تهران- ایران

publons

37

فتح الله شمسایی زفرقندی

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

 

38

محسن شهیدی

دانشکده الهیات، دانشگاه آزاد تهران شمال، ایران

Publons

39

فرید صمصامی خداداد

دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

publons

40

محمد عبداللهی ازگمی

دانشگاه علم و صنعت ایران

Publons

41

محمود عدالتی

دانشیار دانشگاه ایلام - دانشکده مهندسی - گروه مهندسی عمران

 

42

محمود عدالتی رنجبر

دانشگاه تهران

 

43

علیرضا عرب سعیدی

دانشگاه شهید رجایی

 

44

بهرام عرفانی راد

استادیارعضو هیأت علمی دانشگاه

 

45

محمدهادی علائیان

استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 

46

محمدرضا علیزاده پهلوانی

دانشگاه علم وصنعت ایرانمحل کار : دانشگاه صنعتی مالک اشتر

 

47

محمداسماعیل عمران نیا

دانشگاه کردستان

 

48

فیروز قنبری

مدیر گروه طراحی استتار

 

49

یاسر معرب

دانشگاه تهران

 

50

سمیه ملائی

استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه بناب

 

51

سعید ملکی

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

 

52

بهروز مینایی

استادیار دانشگاه علم و صنعت

 

53

زینب موحدی

دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

Publons

54

حسین فخراپیان

دانشگاه امام حسین(ع)

publons

55

محمد واحدی

دانشگاه علم و صنعت ایران

publons

56

مجید کلانتری

ریاست گروه توسعه فناوری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور