677
348
276
41
51
   

کارشناس مجله: عزیزاله طبرزدی

شماره تماس:74189193

شماره جاری: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 40، زمستان 1398، صفحه 1-124 

9. شناسایی کور شبکه‌های مخابراتی در لایه‌ی سرویس

صفحه 91-101

مهدی تیموری؛ حمیدرضا کاکایی مطلق؛ جواد گرشاسبی