ملاحظات معماری ساختمان کنترل ایستگاه های تلمبه خانه با رویکرد پدافند غیر عامل

نویسندگان

جامع امام حسین / کارمند نظامی

چکیده

در طول هشت سال جنگ تحمیلی دشمن یکی از راه های ضربه زدن به میهن اسلامی را قطع شریان حیاتی اقتصاد و اخلال در روند تولید و انتقال نفت و فرآورده های آن قرار داده بود .رژیم بعث با جنگنده بمب افکن های سوپراتاندارد فرانسوی، موشک‎های اگزوسه و آرما، هواپیماهای میگ و سوخو روسی و بسیاری از سلاح های پیشرفته آن روزها پیوسته به تاسیسات و خطوط لوله نفتی حمله می کردکه علاوه برخسارات وارده ، سبب ایجاد مشکلات عدیده در تامین نیازمندی های جامعه به سوخت را دامن می زد. در جنگ های دنیا نیز توجه به بخش های مختلف دفاع منجمله دفاع غیرعامل با هدف جلوگیری و یا به حداقل رساندن میزان این تلفات و خسارات ناشی از تهدیدات دشمن، توجه مسئولان سیاسی و دفاعی کشورهای مختلف جهان را به خود معطوف داشته است. بدین منظوردراین تحقیق با هدف‌پرداختن به‌یکی اززوایای مهم مبحث مذکور یعنی مبحث دفاع غیر عامل درساختمان کنترل ایستگاه های تلمبه خانه سعی شده تابه‌روش علمی وبااتکا به‌مستندات مربوطه راهکارهای دفاع غیر عامل درساختمان کنترل ایستگاه تلمبه خانه دربرابرتهدیدات هوایی مورد مطالعه، تجزیه و تحلیل، تدوین و تبیین قرار بگیرد. روش تحقیق از نوع کاربردی بوده و با روش تحلیلی به انجام رسیده است ،ابزار جمع آوری داده ها مطالعات کتابخانه ای،فناوری اطلاعات و ارتباطات و پرسشنامه بوده است. یافته های این تحقیق عبارت است ازملاحظات اثرگذاربرطراحی ساختمان کنترل ازمنظرپدافندغیرعامل واهمیت آنهاکه این امربااستفاده ازپرسشنامه و نرم افزاراس پی اس اس انجام پذیرفته است.

کلیدواژه‌ها