اهداف و چشم انداز

اهداف فصلنامه پدافند غیرعامل به شرح زیر می‌باشد:

  • انتشار و انتقال حصول و ضوابط پدافند غیرعامل در طرح های آمایش سرزمینی و طرح های توسعه کشور؛

  • نشر دستاوردهای جدید علمی پیرامون مراکز، اماکن و تاسیسات حیاتی، حساس و مهم در حوزه پدافند غیرعامل؛

  • توانمندسازی در تامین حداکثر ایمنی و پایداری و به حداقل رسانیدن آسیب پذیری زیرساخت ها در برابر تهدیدات؛

  • توانمندسازی در تولید دانش فنی بومی و برخوردار از پشتوانه تحقیقاتی و پژوهشی در زمینه پدافند غیرعامل با تاثیر بازدارندگی بالا و با موفقیت در سطح ملی، منطقه ای و جهانی؛

  • توسعه و نشر دستاوردها و نتایج نوآوری های علمی و پژوهشی در زمینه­‌های زیر:

1- آمایش و دفاع سرزمینی (سیستم اطلاعات مکانی (GIS) و سنجش از دور (RS)، مکان‌یابی مراکز و مجتمع های حیاتی، حساس، عرصه‌های ایمن و پناهگاههای جمعی، چند منظوره سازی

2-پدافند کالبدی(مصون سازی زیرساخت ها، شریان های حیاتی، خطوط انتقال انرژی و ...)

3- CCD (استتار نوین، اختفا، پوشش‌های مدرن، ماکت‌های فریب، روش‌های شناسایی و...)

4- استحکامات‌ دفاعی (شبیه‌سازی ضربه، نفوذ و انفجار) ‌فناوری‌های نوین در مصالح مقاوم،‌ سازه‌های مدفون و نیمه مدفون، سازه‌های زیرزمینی، تونل و سازه های هیدرولیکی

سد و موانع، دفاع آبی، موانع و شبیه سازی های دفاعی

5- مهندسی مدیریت بحران ناشی از تهاجم

6- مدیریت انرژی

7- پدافند مردم محور (دفاع غیرنظامی و ترکیبی از آن)، پدافند شهری

8- پدافند و تاب آوری سایبری

9- سایر موارد مرتبط