اهداف و چشم انداز

محورهای پژوهشی:

  • استحکامات‌ دفاعی (شبیه‌سازی ضربه، نفوذ و انفجار) ‌فناوری‌های نوین در مصالح مقاوم،‌ سازه‌های هیدرولیکی، سازه‌های مدفون و نیمه مدفون، سازه‌های زیرزمینی، تونل و...)
  • آمایش و دفاع سرزمینی (سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و سنجش از دور (RS)، مکان‌یابی مراکز حیاتی و حساس، پراکندگی، عرصه‌های ایمن و...)
  • CCD (استتار نوین، اختفا، پوشش‌های مدرن، ماکت‌های فریب، روش‌های شناسایی و...)
  • مدیریت بحران ناشی از تهاجم (فرماندهی و کنترل، استمرار تولید، بومی‌سازی، کنترل جمعیت)
  • پدافند نرم (جنگ روانی و تبلیغات، رسانه‌های عمومی، تهدیدشناسی و...)
  • سایبر (فناوری اطلاعات، امنیت شبکه و نرم‌افزار، تهدیدات، جنگ الکترونیکی، مخابرات امن و اضطراری و...)
  • پزشکی (تکنولوژی‌های نوین، طب رزمی، تغذیه، اورژانس صحرایی و...)
  • سد و ممانعت، دفاع آبی (جنگ آبی) خطوط ارتباطی، موانع و شبیه‌سازی دفاعی
  • ناتوان‌کننده‌ها EMP, HMP، الکترومغناطیسی، گرافیتی، لیزری، صوتی، بیولوژیکی و راه­کارهای مقابله با آن