نویسنده = محمدهادی علائیان
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل و شناسایی رفتارهای انتشاری کرم‌ها

دوره 10، شماره 1، بهار 1398، صفحه 109-122

محمدهادی علائیان؛ شیدا صادق نیا؛ سعید پارسا