بررسی اثر انفجار بر سازه‌های بتن مسلح

نویسندگان

تهران – خ ولیعصر – بالاتر از پارک وی – خ ش فلاحی – خ بهار – سه راه یکتا – ک ش فهمیده – بن بست ترانه – پ 2 کد پستی 1988635653

چکیده

یکی از مواردی که در اصل پدافند غیر عامل همواره وجود دارد بحث مقاوم‌سازی سازه‌ها در برابر بارهای انفجاری است. اولین گام در مسیر نیل به این هدف، شناخت و مدل‌سازی اثرات انفجار بر سازه می‌باشد. مناسب‌ترین و کم هزینه‌ترین روش مدل‌سازی و تحلیل اثرات انفجار بر سازه‌ها حل مسایل انفجار به کمک شبیه‌سازی‌های عددی است. حل مسایل انفجار آزاد و یا انفجار همراه با ترکش، در کل به‌‌صورت بارهای دینامیکی شدید که از ضربه یا انفجار ناشی شده و در مدت چند میکروثانیه به‌وقوع می‌پیوندد مشخص می‌شوند. بنابراین، در شبیه‌سازی‌های عددی، انتشار موج را باید بتوان به‌خوبی شبیه‌سازی نمود. مساله مکانیک پیوسته عمومی مورد استفاده برای شبیه‌سازی چنین پدیده‌هایی براساس معادلات موازنه جرم، اندازه حرکت و انرژی در واکنش‌هایی است که رفتار مواد را تشریح می‌کنند. با توجه به این که معادلات دارای مشتقات پاره‌ای غیرخطی است، راه‌حل‌های تحلیلی اغلب قابل استفاده نیستند؛ زیرا ورودی‌ها و مقادیر اولیه مساله بسیار پیچیده می‌باشند. تکنیک‌های عددی تنها روش‌هایی هستند که برای دستیابی به راه‌حل‌های کامل در دسترس هستند. در حال حاضر چندین هیدروکد برای چنین شبیه‌سازی‌هایی استفاده می‌شوند. هر کد ویژگی‌هایی دارد که آن را منحصر به فرد می‌گرداند؛ اما هیچ کد یا روش عددی را نمی‌توان در تمام موارد بر دیگر کدها یا روش‌ها برتری داد. در این تحقیق به منظور نشان دادن توانایی و دقت بالای روش‌های عددی در چنین مدل‌سازی‌هایی ضمن بررسی دقیق الگوهای مورد استفاده و معادلات حاکم بر حل آنها به کمک نرم‌افزار توانمند LS-DYNA شبیه‌سازی عددی عکس‌العمل سازه‌ بتنی تحت اثر بار انفجاری صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها