بسیج و دفاع غیرعامل

نویسندگان

چکیده

در شرایطی که هدف اصلی دشمن، تغییر نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران که متکی به آراء مردم بوده و از پایگاه مستحکم مردمی برخوردار می‌باشد، دشمن برای برهم زدن تعادل اداره مردم و ایجاد نارضایتی در آنان، به‌دنبال آن است که زیرساخت‌ها و تأسیسات حیاتی و ضروری کشور را فلج و فاقد کارایی لازم نموده و سبب فشار مادی و روحی بر مردم گردد، در این حالت جغرافیای جنگ و جغرافیای اداره مردم برهم منطبق می‌شود، یعنی در همان جا که مردم زندگی می‌کنند، دشمن نیز در حال ضربه زدن به زیرساخت‌ها است.کشور در حالی که بایستی اهتمام اصلی‌اش به دفاع باشد، خدمت رسانی به مردم و جامعه نیز به یک بحران تبدیل می‌شود. با توجه به پیچیدگی و گستردگی جنگ احتمالی آینده و فراگیر بودن تهدیدات دشمن در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنکی و... ضرورت پایدارسازی زیرساخت‌های کشور با توجه به سابقه قریب به سه دهه حضور مقتدرانه بسیج در عرصه کشور و اثبات کارایی و اثربخشی آن به‌خصوص در دوران 8 سال دفاع مقدس احساس می‌شود. با عنایت به موارد فوق، تبیین نقش بسیج در حوزه‌های مختلف دفاع غیرعامل از ضرورت و اهمیت والایی برخوردار می‌باشد. بنابراین دفاع غیر عامل به‌عنوان یک موضوع فراگیر در عرصه‌ها و بخش‌های مختلف سراسر کشور، می‌تواند و لازم است از بسیج به‌عنوان یک نیروی عظیم گسترده مردمی در جغرافیای کشور و برخوردار از تخصص‌های مختلف بهره گیرد. از سوی دیگر بسیج جهت بالندگی، توانایی و آمادگی خود برای مقابله با شرایط و تهدیدات آینده بایستی مجهز به دانش و دفاع غیرعامل و مرتبط با نهاد متولی آن باشد. در این گفتار ابتدا تعاریف پایه در حوزه دفاع غیر عامل و بسیج ارایه می‌شود و سپس به ضرورت تقدم بسیج در حوزه دفاع غیر عامل پرداخته می‌شود. آنگاه حوزه‌های تخصصی مورد دفاع غیرعامل که بسیج می‌تواند در آنها اثرگذار بوده و نقش مؤثر داشته باشد معرفی می‌شود. سپس چشم‌انداز بسیج از منظر دفاع غیرعامل تبیین و آنگاه ابعاد و نحوه مشارکت بسیج در دفاع غیرعامل در دو حوزه عمومی و تخصصی و نیز انتظارات از سازمان بسیج مستضعفین در این حوزه بیان گردیده و در انتها پیشنهاداتی برای تحقیق در موضوعات مرتبط ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها