معرفی روش جدید ارزیابی سریع لرزه‌ای ساختمان‌ها و کاربرد آن در مدیریت بحران

نویسنده

چکیده

ارزیابی سریع آسیب‌پذیری لرزه‌ای به‌منظور شناسایی سریع و کم هزینه آسیب‌پذیری ساختمان‌های موجود صورت می‌پذیرد و با استفاده از نتایج آن و با بهره‌گیری از تکنیک GIS می‌توان اطلاعات مدیریت بحران یک شهر یا منطقه را تکمیل نمود. در این مقاله روشی جدید، جامع و کارآمد در ارزیابی سریع لرزه‌ای ساختمان‌ها معرفی می‌گردد، به‌طوری که در ادامه با استفاده از نتایج این روش و مطالعه موردی منطقه مورد بررسی از کلان شهر اصفهان میزان آسیب‌پذیری ساختمان‌های آن برآورد گردیده و با بهره‌گیری از تکنیک GIS جهت اقدامات پیش از بحران و پس از بحران مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها