بهبود آماری رمز جریانی همزمان بومی (NJ2)، جهت امنیت در تبادل اطلاعات محرمانه

نویسندگان

چکیده

پیشرفت‌های روزافزون در حوزه‌های ارتباطات، مخابرات، سامانه‌های شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات، تغییرات قابل توجهی را در چالش‌های نظامی به‌وجود آورده است. امنیت در تبادل اطلاعات، یک معیار مهم پدافند غیرعامل بوده و علم رمزنگاری نقش انکارناپذیری در این سناریو ایفا می‌کند. به همین منظور، به بهبود آماری یک سامانه رمز جریانی بومی، با استفاده از ‌گسسته‌سازی و جایگشت آشوبی پرداخته‌ایم که می‌تواند جهت افزایش امنیت، در تبادل اطلاعات محرمانه و در راستای پدافند غیرعامل استفاده شود. از جمله مزیت این سامانة رمزنگار نسبت به نسخه قبلی، برطرف نمودن ضعف قسمت غیر خطی می‌باشد. این عمل باعث افزایش قدرت و کارایی رمزنگار شده است.

کلیدواژه‌ها