مدل‌سازی عددی متا مواد به‌منظور استفاده در کاربردهای استتاری

نویسنده

چکیده

در این مقاله، ابتدا متا مواد از منظری تاریخی بررسی و نیز تکنیک­های فعال و غیرفعال نامرئی­سازی معرفی می­شوند. سپس با توجه به پتانسیل بالای فناوری نامرئی­سازی غیر فعال در زمینه نظامی، شبیه­سازی پوشش­های نامرئی­ساز با استفاده از نرم‌افزار Comsol ارائه شده است. شبیه­سازی­های انجام شده نشان می­دهند که می­توان با این روش پوشش­های نامرئی­سازی با شکل کاملاً دلخواه طراحی نمود. این موضوع که پوشش نامرئی­ساز قادر است پرتوهای الکترومغناطیسی را به دور ناحیه داخلی پوشش و بدون ایجاد اختلالی خم کند و از نفوذ موج­های الکترومغناطیسی به داخل آن ناحیه جلوگیری کند، در تمامی شبیه­سازی­های انجام‌شده به وضوح قابل مشاهده است. همچنین از این ویژگی متا مواد می­توان برای حفاظت اهداف در برابر تهدیدات الکترومغناطیسی، نظیر پالس­های الکترومغناطیس قوی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها