تحلیل مرکزیت شبکه‌های اجتماعی در فضای سایبری با رویکرد مقابله با تهدیدات نرم

نویسندگان

ihu

چکیده

هدف از تهاجم فرهنگی کنترل فرایند تصمیم‌گیری، شیوه اطلاع‌رسانی و تغییر در نظام ارزشهاست، ‌به‌طوری که منجر به استیلای سیاسی و اقتصادی کشور مهاجم شود؛ و امروزه شبکه‌های اجتماعی مهم‌ترین ابزار دشمن در این راستا هستند. تحلیل شبکه‌های اجتماعی راهی برای اتخاذ راهبرد و راهکار، جهت مقابله با شبکه های اجتماعی مخرب است. تحلیل مرکزیت که یکی از روش‌های تحلیل ایستا بر روی شبکه‌های اجتماعی است این امکان را می‌دهد تا مدیران سازمان‌های مقابله با تهدیدات نرم بتوانند عوامل اثرگذار در هر شبکه را شناسایی و برای تقویت یا تضعیف آن راهبرد مناسب را انتخاب نمایند. در این مقاله از معیارهای تحلیل مرکزیت در شبکه‌های اجتماعی بهره برده‌ایم و تهدیدات و فرصت‌های به‌وجود آمده‌ی مبتنی بر هر یک از این معیارها را استخراج نمودیم.

کلیدواژه‌ها