یک مدل کنترل دسترسی زماندار مبتنی بر اهداف برای ارتقاء حفظ حریم خصوصی

نویسندگان

1 امام حسین(ع)

2 دانشگاه علم و صنعت

چکیده

در این مقاله یک مدل کنترل دسترسی برای اطلاعات، با سطوح بالای امنیتی و شخصی بر مبنای اهداف دسترسی ارائه می‌گردد که حفظ حریم خصوصی افراد را ارتقاء می‌بخشد این مدل با در نظر گرفتن اهداف انتشار اطلاعات، به سازمان‌ها و شرکت‌ها کمک می‌کندکه بتوانند مشتری‌های، مرتبط با فعالیت کسب و کار خود را جذب کنند و از طرفی صاحبان اطلاعات می‌توانند جمع‌آوری کنندگان اطلاعات(شرکت ها و سازمان‌ها) را برای استفاده از اطلاعات شخصی خود محدود کنند. اهداف به دو نوع تقسیم می‌شوند، اهداف مجاز و اهداف غیر مجاز و صاحبان اطلاعات با توجه به اهداف استفاده‌کنندگان مجاز یا غیر مجاز بودن آنها را تعیین می‌کنند. این مدل به اهدافی که صاحبان اطلاعات تعیین می‌کنند یک پارامتر زمان اضافه می‌کند، تا انتشار اطلاعات خود رامحدودترکنند و تعیین کنند که اهدافی را که انتخاب کرده اند در صورت تمایل تا زمان‌های خاصی انتشار یابد، که این باعث ارتقاء حفظ حریم خصوصی در انتشار اطلاعات خصوصیشان می شود. با توجه به اینکه انتشار اسناد محرمانه، فوق محرمانه، سری و بکلی‌سری در پدافند غیر عامل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است این مدل، می‌تواند به انتشار اسناد ملی و نظامی که انتشارشان در زمان نامناسب و دسترسی افراد غیر مجاز به اسناد می‌تواند آسیب های جدی را به بار آورد، حفاظت می‌کند.

کلیدواژه‌ها