ارزیابی کارایی پوشش‌های استتار حرارتی

نویسندگان

1 دانشگاه جامع امام حسین(ع)

2 دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

امروزه استفاده از پوشش‌های استتار حرارتی به عنوان یک راهکار مناسب به منظور کاهش سطح شناسایی پرسنل نظامی توسط دوربین‌های حرارتی مطرح می‌باشد. لذا ارزیابی کارایی این پوششها از اهمیت بالایی در حوزه پدافند غیرعامل برخوردار است. در این تحقیق، روش‌های مختلف ارزیابی کارایی لباس‌ها و پوششهای استتاری ارائه و مورد بررسی قرار می گیرند. بر اساس بررسی های انجام شده، این تحقیق روش ارزیابی بصری کارایی استتار توسط ناظران در آزمایشگاه را به عنوان روش مناسب پیشنهاد می‌نماید. در این روش تصاویری توسط دوربین‌ حرارتی از هدف استتار شده در منطقه مورد نظر تهیه گردیده و سپس این تصاویر برای ارزیابی در معرض دید ناظران نمایش داده می‌شود. عدم محدودیت در انجام آزمایش ها با فاکتورهای خاص، گستردگی در کسب داده‌ها و همچنین صرفه‌‌جویی در زمان و هزینه از مزایای این روش می‌باشد.

کلیدواژه‌ها