مطالعه خرابی پیشرونده در قاب‌های خمشی بتن مسلح ویژه ناشی از حذف ناگهانی ستون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

صنعتی قم / قم

چکیده

یکی از مهم­ترین مسائلی که در مباحث سازه­ای پدافند غیرعامل مطرح می­شود، بحث خرابی پیش­رونده در سازه­ها است. خرابی پیش­رونده در یک سازه زمانی رخ می­دهد که اعضای سازه­ای سیستم باربر اصلی به­طور ناگهانی حذف شود و اعضای سازه­ای باقی­مانده قادر به تحمل وزن سازه نباشند و در نتیجه، سازه دچار خرابی و شکست گردد. هدف اصلی از تحقیق حاضر، ارزیابی ظرفیت خرابی پیش­رونده قاب­های خمشی بتن مسلح ویژه طراحی­شده بر اساس مبحث نهم مقررات ملی ساختمان می­باشد. در این مقاله با استفاده از دو روش تحلیل استاتیکی خطی و استاتیکی غیرخطی (پوش عمودی) ظرفیت قاب­های خمشی بتن مسلح با تعداد طبقات 3، 5 و 7 در برابر خرابی پیش­رونده، تحت دو سناریوی مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است. ارزیابی پتانسیل خرابی پیش­رونده قاب­های مورد مطالعه بر اساس ضوابط آخرین ویرایش استاندارد UFC 4-023-03 صورت گرفته است. نتایج به­دست­آمده نشان می­دهد، نتایج نظیر تحلیل استاتیکی خطی در مقایسه با نتایج تحلیل استاتیکی غیرخطی بسیار محافظه­ کارانه می­باشد. همچنین رفتار المان­های تیر در مقایسه با رفتار المان­های ستون در برابر خرابی پیش­رونده   آسیب­پذیرتر می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Progressive Collapse in Reinforced Concrete Special Moment Resisting Frames Due to the Sudden Removal of Columns

چکیده [English]

One of the important issues in passive defense considerations is progressive collapse. Progressive collapse of the structure occurs when the major structural load carrying members are removed suddenly and the remaining structural elements are not capable of supporting the weight of the building and eventually result in collapse and failure of the structure. The main purpose of this investigation is assessment of the progressive collapse capacity of reinforced concrete special moment frame that is designed according to Iranian National Building Code (part 9). In this paper, two methods of analysis, nonlinear static analysis (pushdown analysis) and linear static analysis, are used for evaluating the progressive collapse capacity of special moment resisting frames with 3, 5 and 7 stories under two different scenarios. The Progressive collapse potential of SMRFs is evaluated based on the acceptance criteria of the last edition of UFC 4-023-03 document. The results show that the linear static analysis procedure has more conservative results compared to the pushdown analysis and the beam elements are also more vulnerable to progressive collapse than column elements.       

کلیدواژه‌ها [English]

  • Progressive Collapse
  • Special Moment Resisting Reinforced Concrete Frame
  • Push-Down
  • Nonlinear Analysis
  • Static Analysis
  1. H. Griffiths, A. Pugsley, and O. Saunders, “Report of Inquiry into the Collapse of Flats at Ronan Point,” Canning Town. London: Ministry of Housing and Local Government, Her Majesty’s Stationary Office, 1968.##
  1. GSA, “Progressive collapse analysis and design guidelines for new federal office buildings and major modernization projects,” The U.S. General Services Administration, 2003.##

 Department of Defense, “Unified Facilities Criteria,” Design of Buildings to Resist Progressive Collapse, UFC 4-023-03, Washington, DC, USA, 2009.##

 J. Kim and T. Kim, “Assessment of progressive     collapse-resisting capacity of steel moment frames,” Journal of Constructional Steel Research, vol. 65. no. 1, pp. 169 – 179, 2009.##

 G. Powell, “Progressive collapse: Case study using nonlinear analysis,” Proceedings of the 2005 Structures Congress and the 2005 Forensic Engineering Symposium, New York, pp. 2185–2198, 2005.##

 S. El-Tawil, S. Kunnath, and H. S. Lew, “Macro Models for Progressive Collapse Analysis of Steel Moment Frame Buildings,” University of Michigan, 2007.##

 B. Yihai, “Macro model-Based Progressive Collapse Simulation of Reinforced Concrete Structures,” University of California, 2008.##

 H. Helmy, H. Salem, and S. Mourad, “Progressive collapse assessment of framed reinforced concrete structures according to UFC guidelines for alternative path method,” Engineering Structures, vol. 42, pp. 127-141, 2012.##

 S. M. Zahrai and A. R. Ezoddin, “Numerical Study of Progressive Collapse in Intermediate Moment Resisting Reinforced Concrete Frame Due to Column Removal,” Civil Engineering Infrastructures Journal, vol. 47, no. 1, pp. 71-88, 2014.##

  1. M. Liu, “A New Dynamic Increase Factor for Nonlinear Static Alternate Path Analysis of Building Frames against Progressive Collapse,” Engineering Structures, vol. 48, pp. 666-673, 2013.##

 M. Ferraioli, A. M. Avossa and A. Mandara, “Assessment of Progressive Collapse Capacity of Earthquake-Resistant Steel Moment Frames Using Pushdown Analysis,” The Open Construction and Building Technology Journal, vol. 8, pp. 324-336, 2014.##

 S. Karimiyan1, A. S. Moghadam1, A. Husseinzadeh, and M. Karimiyan, “Progressive collapse evaluation of RC symmetric and asymmetric midrise and tall buildings under earthquake loads,” International Journal of Civil Engineering, Transaction A: Civil Engineering, vol. 13, no. 1, 2015.##

 T. A. Sakr, “progressive collapse analysis of reinforced concrete buildings including soil-structure interaction,” International Journal of Civil and Structural Engineering Research, vol. 3, Issue 1, pp. 42-56, 2015.##

 H. R. Tavakoli and A. Rashidi, “Evaluation of Progressive Collapse Potential of Multi-Story Moment Resisting Steel Frame Buildings Under Lateral Loading,” Scientia Iranica, vol. 20, no. 1, pp. 77-86, 2013.##

 S1. Karuna and S. Yashaswini, “Assessment of Progressive Collapse on a Reinforced Concrete Framed Building,” International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering, vol. 5, Issue 6, 2015.##

 Choubey1 and M. D. Goel, “Progressive Collapse Analysis of RCC Structures,” International Journal of Optimization in Civil Engineering, Int. J. Optim. Civil Eng., vol. 6, no. 2, pp. 287-301, 2016.##

  1. مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، آیین نامه طراحی ساختمان­ها در برابر زلزله (استاندارد 2800- ویرایش4)، 1393.##

 دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان، مبحث ششم، بارهای وارد بر ساختمان، 1392.##

 دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان، مبحث نهم، طرح و اجرای ساختمان­های بتن آرمه، 1392.##

  1. “American Society of Civil Engineers, ASCE/SEI 41-06 Seismic Rehabilitation of Existing Buildings, 2016.##