تجمع زیستی رادیونوکلوئیدهای حاصل از حوادث هسته‌ای در اکوسیستم‌های آبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

انرژی هسته‌ای در دسته انرژی‎های نیمه پاک و غیرقابل تجدید تقسیم‌بندی می‎شود. در تمام چرخه تولید انرژی هسته‎ای، دفع ضایعات رادیواکتیو، آزمایشات سلاح‌های هسته‌ای و حوادث پیش‌بینی نشده در مراکز هسته‌ای، مقادیر متفاوتی پرتو وارد محیط‌زیست شده و بر آن تاثیر می‎گذارد. این مطالعه با رویکرد تحقیقی، تجمع زیستی رادیونوکلوئیدهای حاصل از حوادث هسته‌ای را در اکوسیستم‌های آبی مورد بررسی قرار داده است. در پهنه‌های آبی آلوده، رادیونوکلوئیدها به سرعت پراکنده شده و در بخش‌هایی مانند رسوبات بستر، بنتوزها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، گیاهان آبزی و ماهیان تجمع می‌یابند. سینتیک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کلی سیستم، توزیع رادیونوکلوئیدها از نظر تغییر زمانی و حالت پایدار در هر اکوسیستمی را تعیین می‌کند. براساس گونه، تولیدکنندگان اولیه آبزی می‌توانند شناور یا ریشه‌دار بوده و آلاینده‌ها را از آب و یا رسوبات جذب کنند. سپس آلاینده‌ها می‌توانند توسط جانوران گیاهخوار یا همه‌چیزخوار که از تولیدکنندگان اولیه آبزی تغذیه می‌کنند، جذب شوند. این پدیده نگرانی عمده‌ای را از نظر در معرض تابش قرار گرفتن موجودات آبی و انسان‌های مرتبط با زنجیره‌های غذایی در اکوسیستم‌های آبی ایجاد می‌کند. بنابراین، شناخت صحیح از عملکرد اکوسیستم‌های طبیعی و مسیرهای انتقال رادیونوکلوئیدهای رها شده در طبیعت، از مراحل بنیادین در تهیه و اجرای طرح‌های مقابله با شرایط اضطراری نیروگاه‌ها و تأسیسات هسته‌ای می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Biological Accumulation of Radionuclides by Nuclear Accidents in Aquatic Ecosystems

چکیده [English]

Nuclear energy is classified as semi-clean and non-renewable energy. Different amounts of radiation could be exposure to the environment by the nuclear energy production cycle, disposal of radioactive waste, nuclear weapons tests and unplanned incidents at nuclear facilities, that affect it. The study, based on library research method, has surveyed the biological accumulation of        radio-nuclides by nuclear accidents in aquatic ecosystems. In contaminated water bodies, radio-nuclides are quickly redistributed and accumulated in such components as bottom sediments, benthos, aquatic plants, and fish. The kinetics of the overall system will determine the     temporally-varying and steady-state distribution of radio-nuclides within any given ecosystem. Depending on the species, aquatic primary producers can be free-floating or rooted, absorbing contaminants from the water and/or the sediments. Contaminants can then be accumulated by herbivorous and omnivorous animals that consume aquatic primary producers. This is of a particular concern from the viewpoint of radiation exposure of aquatic organisms and humans connected by food-chains within the aquatic ecosystems. Therefore, the recognition of natural ecosystem functions and the transmission pathways of radio-nuclides released in nature properly is a fundamental step in the preparation and implementation of plans for nuclear power plant emergencies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Nuclear Energy
 • Cesium- 137
 • Chernobyl
 • Fukushima
 • Biological Accumulation
 1. سلاطین، پروانه، غفاری صومعه، نیلوفر، تاثیر انرژی هسته‎ای بر کیفیت محیط‎زیست: رهیافت داده‎های پانل، پایداری، توسعه و محیط زیست، دوره سوم، شماره 1، 1395.##
 2. وهاب زاده، عبدالحسین، شناخت محیط زیست: زمین، سیاره زنده (ترجمه)، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، ص. 680 ، 1382.##
 3. I. I. Kryshev, “Radioactive contamination of aquatic ecosystems following the Chernobyl accident,” Journal of Environmental Radioactivity, vol. 27, pp. 207-219, 1995.##
 4. یاسمی، مهران، سرپناه، علینقی، پارسا، مهران، مصونیت بخشی صنعت شیلات در خلیج فارس با مقاومسازی آن از طریق پدافند غیرعامل، فصلنامه علمی- ترویجی پدافند غیرعامل، سال 7، شماره4، صص. 56-47، 1395.##
 5. ICRP, “Environmental Protection: Transfer Parameters for Reference Animals and Plants,” ICRP Publication 114, Ann. ICRP 39, 2009.##
 6. J. Herrmann, P. J. Kershaw, P. Bailly du Bois, and P. Guegueniat, “The distribution of artificial radionuclides in the English Channel, southern North Sea, Skagerrak and Kattegat 1990-1993,” Journal of Marine Systems, vol. 6, pp. 427-456, 1995.##
 7. P. Kershaw and A. Baxter, “The transfer of reprocessing wastes from north-west Europe to the Arctic,” Deep-Sea Research, vol. 42, pp. 1413-1448, 1995.##
 8. P. Guegueniat, P. Kershaw, J. Herrmann, and P. Bailly du Bois, “New estimation of La Hague contribution to the artificial radioactivity of Norwegian waters (1992–1995) and Barents Sea (1992–1997),” Science of the Total Environment, vol. 202, pp. 249-266, 1997.##
 9. H. E. Heldal, I. Stupakoff, and N. S. Fisher, “Bioaccumulation of 137 Cs and 57 Co by five marine phytoplankton species,” Journal of environmental radioactivity, vol. 57, pp. 231-236, 2001.##
 10. S. M. Vakulovsky, O. V. Voitsekhovich, I. Yu. Katrich, V. I. Medinets, A. I. Nikitin, and V. B. Chumichev, “Radioactive contamination of river systems in the area affected by releases from the Chernobyl nuclear power plant accident,” In Environmental Contamination Following a Major Nuclear Accident, Proc. Int. Symp., Vienna, 16-20 October 1989, vol 1. IAEA-SM- 306/l 15, IAEA, Vienna, Austria, p. 23146, 1990.##
 11. I. I. Kryshev (ed.), “Radioecological Consequences of the Chernobyl Accident,” Nuclear Society, Moscow, Russia, pp. l-142, 1992.##
 12. I. I. Kryshev, “Radioactive contamination and radioecological consequences of the Chernobyl accident,” In Nuclear Accidents and the Future of Energy, Proc. Int. Conf., Paris, 15-17 April 1991. FNS, Paris, France, pp. 167-78, 1991.##
 13. IAEA (International Atomic Energy Agency), “IAEA international fact finding expert mission of the Fukushima Daiichi NPP accident following the great east japan earthquake and tsunami,” Available from: http://www.pub.iaea.org/MTCD/ meetings/PDFplus/2011 /cn200/docume nt ation/cn200 Final-Fukushima-Mission Report.pdf (cited 20.12.11), 2011.##
 14. Y. Kim, M. Kim, and W. Kim, “Effect of the Fukushima nuclear disaster on global public acceptance of nuclear energy,” Energy Policy, vol. 61, pp. 822-828, 2013.##
 15. Q. Schiermeier, “Radiation release will hit marine life: researchers call for extensive surveys to gauge ecological effects of Fukushima,” Nature, vol. 472, pp. 145-147, 2011.##
 16. J. Garnier-Laplace, K. Beaugelin-Seiller, and T. G. Hinton, “Fukushima wildlife dose reconstruction signals ecological consequences,” pp. 5077-5078, 2011.##
 17. H. Vandenhove, L. Sweeck, J. V. I. Batlle, J.  Wannijn, M. Van Hees, J. Camps, and B. Lance, “Predicting the environmental risks of radioactive discharges from Belgian nuclear power plants,” Journal of environmental radioactivity, vol. 126, pp. 61-76, 2013.##
 18. D. Copplestone, S. Jones, R. Allott, P. Merrill, and J. V. I. Batlle, “Protection of the environment from exposure to ionising radiation,” In: Shaw, G. (Ed.), Radioactivity in the Terrestrial Environment (Radioactivity in the Environment, Pergamon Press, vol. 10, p. 300, 2007.##