پدافند غیرعامل در سیستم‌های توزیع انرژی برق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده برق

چکیده

هدف از این مقاله، شناسایی و ارائه راهکارهای پدافند غیرعامل برای سیستم‌های توزیع انرژی برق به‌منظور کاهش سطح آسیب در زمان ضربه گروه‌های متخاصم و ایجاد تهدید می‌باشد. جهت این امر ابتدا مدلی از شارش‌های حیاتی سیستم توزیع ارائه می‌گردد. سپس با تعیین نقاط آسیب‌پذیر سیستم‌های توزیع ایران و با در نظر گرفتن انواع ابزار عوامل تهدید، احراز تهدید صورت می‌پذیرد. پس از آن راهکارهای کاهش سطح آسیب قبل از ضربه، زمان ضربه و بعد از ضربه مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Passive Defense in Power Distribution Systems

نویسنده [English]

  • R. Dashti
Iran University of Science and Technology
چکیده [English]

This article intends to identify and provide passive defense courses of action for power distribution systems in order to reduce vulnerability level when struck and threatened by insurgent and threatening groups. In this regard, a model of critical flow of the distribution system is firstly presented. Then by determining the vulnerable points of the power distribution system of Iran and by considering various kinds of threat factors, threats are verified. Later, mitigation methods of vulnerability level before, while and after being struck, will be examined and analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Power Distribution Systems
  • Passive Defense
  • Strike
  • Threat
  • Vulnerability