نویسنده = سید رسول میر مطهری
تعداد مقالات: 2
1. طراحی سامانه اندازه‌گیری فراگیر در سامانه قدرت جهت حفظ رویت‌پذیری شبکه در شرایط بحرانی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-12

سعادت بهرامی؛ رضا غفارپور؛ سید رسول میر مطهری


2. تهدیدات الکترومغناطیسی پر قدرت برای سامانه‌های الکترونیکی و روش‌های مقابله با‌ آن‌ها

دوره 4، شماره 2، تابستان 1391

سید رسول میرمطهری؛ ضرغام رستمی؛ علی طالبی؛ زین‌العابدین نوروزی