تهدیدات الکترومغناطیسی پر قدرت برای سامانه‌های الکترونیکی و روش‌های مقابله با‌ آن‌ها

نویسندگان

چکیده

سلاح تولید انرژی الکترومغناطیس پر قدرت (HPM)، نوعی فناوری است که تهدیدی علیه سامانه‌های الکترونیکی به‌حساب می‌آید. با تولید پالس HPM، انرژی زیادی با قدرت نفوذ بالا در زمان کوتاه ایجاد و باعث برقراری یک جریان ناپایدار با ولتاژ بالا می‌گردد که قطعات الکترونیکی سامانه‌ها، مانند نیمه‌هادی‌ها را از بین می‌برد. در این مقاله ابتدا روش‌های تولید انرژی الکترومغناطیس پر قدرت را بیان کرده و یک معرفی اجمالی از این سلاح، ساختار و روش تولید آن ارائه شده است. پارامترهای سلاح مایکروویو پرقدرت و چگونگی نفوذ آن به درون سامانه‌های الکترونیکی را بیان کرده و تأثیر آن را بر این سامانه‌ها بررسی خواهیم کرد. در پایان چگونگی حفاظت از سامانه‌ها با توجه به نوع آسیب‌پذیری در مقابل پالس‌های انرژی توان بالا، بررسی و راه‌کارهای مناسب برای حفاظت ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها