کلیدواژه‌ها = نشان‌گذاری
تعداد مقالات: 1
1. مروری بر روشهای ردیابی نفوذ در شبکه گمنامی با استفاده از نشان‌گذاری جریان شبکه.

دوره 6، شماره 2، پاییز 1394

احمد احمدی؛ مهدی دهقانی؛ محمود صالح اصفهانی