کلیدواژه‌ها = شبیه‌سازی عددی
ارزیابی عددی اثرات حاکم بر انفجار زیر آب در سد‌های بتنی به کمک روش بدون شبکه

دوره 12، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 109-120

رامتین صبح خیز فومنی؛ علیرضا مردوخ پور؛ همتا خانجانی


شبیه‌سازی عددی نفوذ پرتابه با سرعت بالا در اهداف چندلایه فلزی

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 67-75

حجت شریفی؛ حسینعلی محمدی شیرکلایی؛ علی مهدی‌پور عمرانی


تحلیل اثرات انفجاری بر روی تونل های زیر زمینی

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 1-12

صفا پیمان؛ محمد حسین تقوی پارسا