محاسبه میزان دز جذب شده ناشی از انفجار بمب اورانیومی در افراد و تعیین حفاظ هسته‌ای مناسب برای یک پناهگاه انفرادی

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش، محاسبات لازم برای تعیین حفاظ فـوقانی مناسب در یک پناهگاه انفرادی، جهت مقابله با تابش‌های نوتـرون و گامای حاصل از انفجارات هسته‌ای اورانیومی صورت گرفته است. ابتدا حفاظ‌های مختلف برای حفاظت در برابر تابش‌های گاما و نوترون را مورد بررسی قرار داده‌ایم. برای یک فانتوم شبیه‌سازی شـده انسان، با استفاده از روش مـونت‌کارلو و بهره‌گیری از کد MCNPX، به ازای یک نوترون و یک پرتو گاما، میزان دز جذب شده در اندام‌های مختلف بدن محاسبه شده است. سپـس با استفاده از اطلاعات داده شده از تابش‌های هسته‌ای نوتـرون و گامـای حاصل از انفجار بمب­های اورانیومـی با قدرت­های مختلف، میزان دز رسیده به آدمک انسانی بررسی شده است. با استفاده از محاسبه دز کل رسیده به آدمک، حفاظ مناسب برای پناهگاه می‌تواند تعیین گردد.

کلیدواژه‌ها