ارائه روشی جدید جهت بهبود صحت طبقه‌بندی اهداف در تصاویر هوایی براساس داده‌های لیداری و ادغام در سطح تصمیم

نویسندگان

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

استفاده از تصاویر هوایی برای شناسایی اهداف بسیار متداول است. ویژگی غالبی که در این تصاویر برای تفکیک اهداف مورد استفاده قرار می­گیرد، مشخصه‌هایی از قبیل رنگ، طیف و بافت می­باشند. ابزارهایی مثل طبقه‌بندی کننده‌ها، از این مشخصه‌ها جهت شناسایی اهداف استفاده می‌کنند. در این تصاویر، تفکیک اهدافی که از نظر ویژگی رنگ و طیف مشابه باشند، یا امکان­پذیر نبوده و یا با دقت پایین ( بویژه در مناطق مرزی بین کلاس­ها ) انجام می­گیرد. این محدودیت در تصویربرداری مرئی، مبنایی برای برخی از اقدامات پدافند غیر عامل می‌باشد. از آنجا که در چند ساله اخیر امکان استفاده از داده‌های لیدار فراهم شده است، در این مقاله روشی برای افزایش صحت طبقه‌بندی پوشش‌ها و اهداف براساس تصاویر هوایی و تصاویر حاصل از داده‌های لیداری ارائه شده است. نتایج پیاده­سازی­ها نشان می­دهد که استفاده همزمان از تصاویر هوایی و لیداری نسبت به استفاده تک­تک از این تصاویر در شناسایی اهداف، عملکرد بسیار دقیق­تری بویژه در مناطق مرزی بین کلاس‌ها ارائه می­دهد. وارد شدن برخی از ویژگی‌های منحصر بفرد از داده‌های لیداری در تصمیم گیری جهت شناسایی اهداف از قبیل ارتفاع، استتار اهداف براساس ویژگی‌های تصویر برداری مرئی از قبیل رنگ را بی اثر می‌کند.

کلیدواژه‌ها