ملاحظات دفاع غیرعامل در طراحی سایت موشکی و سکوی پرتاب سیلویی زمین‌پایه

نویسندگان

چکیده

تهاجم و تهدید در طول تاریخ به اقسام گوناگون وجود داشته، اما در عصری که ما در آن زندگی می­کنیم، شکل تهدید با تغییر روش‌ها و فنون پیچیده‌تری خود را نمایان کرده است. تولید انواع سلاح­های مخرب و سامانه­های آماده شلیک، بزرگ­ترین تهدید بشری بشمار می‌روند. در تقابل با روی‌کرد بازدارندگی و دفاعی و در جهت دست‌یابی به فناوری­های موشکی پیشرفته، حفظ سامانه­های فوق از مهم‌ترین اهداف هر ملت می­تواند باشد. طراحی سایت­های موشکی و سکوهای پرتاب سیلویی با به‌کارگیری تمهیدات مهندسی دفاع غیرعامل، میزان آسیب‌پذیری تأسیسات، تجهیزات و نیروی انسانی را به‌مقدار قابل ملاحظه­ای کاهش داده و باعث تسهیل در عملیات دفاع و استمرار بقا می­گردد. در این پژوهش، پس از تجزیه‌وتحلیل تهدیدات، ضمن بررسی موشک آمریکایی قاره­پیمای مینیوتمن و موشک قاره‌پیمای روسی ساتان، آرایه­ها و ساختار سکوهای پرتاب سیلویی زمین‌پایه تشریح شده است. سپس آسیب­پذیری سیلوهای پرتاب در برابر تهدیدات و خاصه هسته­ای بیان شده و چگونگی حفاظت در برابر انفجار نیز ذکر گردیده است. در ادامه، ملاحظات مهندسی دفاع غیرعامل مانند مکان‌یابی سایت، استتار، اختفا، فریب، پراکندگی، مقاوم­سازی و استحکامات به‌عنوان عوامل مهم در طراحی سایت و سکوی پرتاب سیلویی ارائه شده است. روش تحقیق به صورت تحلیلی تجربی، بررسی اسنادی و مراجعه به منابع کتابخانه‌ای و شبکه‌های اطلاع‌رسانی بوده است.

کلیدواژه‌ها