کانال‌های پوششی تحت شبکه؛ یکی از راه‌های اصلی نشت اطلاعات

نویسندگان

چکیده

کانال پوششی به معنی مبادله اطلاعات در پوشش یک کانال آشکار و مجاز است به نحوی که وجود ارتباط مخفی بماند. کانال‌های پوششی تحت شبکه دارای کاربردهای زیادی برای مقاصد مجاز یا بدخواهانه هستند که محور همه آن‌ها برقراری ارتباط پنهان می‌باشد. کانال‌های پوششی شبکه‌ای به دو دسته کلی انبارشی و زمان‌بندی‌دار تقسیم می‌شوند. کانال‌های پوششی دارای سه معیار ارزیابی ظرفیت، استحکام و نامحسوسی هستند و روش‌های مقابله با آن‌ها شامل حذف کردن، محدود کردن و تشخیص کانال می‌باشد. بهره‌برداری از کانال‌های پوششی، یک راه‌کار مناسب پدافند غیرعامل برای برقراری ارتباطات امن در شبکه محسوب می‌گردد. از سوی دیگر تشخیص و مقابله با کانال‌های پوششی غیرمجاز، برای دفاع از شبکه‌ها ضروری به نظر می‌رسد. در این مقاله، کاربردها و رده‌بندی کانال‌های پوششی تشریح شده و معیارهای ارزیابی و نحوه مقابله با آن‌ها بیان می‌گردد.

کلیدواژه‌ها