پیاده‌سازی شار نوری هرن و شانک بر روی FPGA

نویسندگان

چکیده

محاسبه سرعت کلیه نقاط متحرک، از موضوعات مهم پردازش تصویر می‌باشد. روش‌های موسوم به «استخراج بردارهای شار نوری از دنباله تصاویر» در این راستا مطرح می­باشند. کاربردهای مختلف شار نوری در امور نظامی از جمله: رهگیری هدف، PIV، یافتن عمق تصویر، کنترل هواپیماهای بدون سرنشین، مسافت­سنجی، کنترل ربات و... بر هیچ کس پوشیده نیست. با توجه به ماهیت غیر فعال بودن سیستم تصویربرداری و محاسبه شار تصاویر، به‌کارگیری چنین سیستمی در کاربردهای پدافند غیرعامل مناسب خواهد بود. اگر چه تا به حال، روش­های موفق و متعدد شار نوری مطرح شده­اند، لیکن پیاده­سازی این روش­ها به لحاظ بار محاسباتی و کند شدن پاسخ سیستم به‌کارگیرنده معمولاً به صرفه نبوده است. انتخاب سخت­افزاری سریع و همچنین انتخاب الگوریتمی مناسب که قابل پیاده­سازی بر سخت‌افزار مذکور بوده و منجر به تولید یک سیستم استخراج بردارهای شار نوری صحنه باشد موضوع مقاله حاضراست. الگوریتم مورد استفاده در این رابطه، روش شار نوری هرن و شانک و سخت­افزار انتخابی FPGA نوع Spartan 3A DSP3400 محصول شرکت Xilinx می‌باشد. در این مقاله پس از پیاده­سازی شار نوری هرن و شانک نتایج حاصل از پیاده­سازی با تصاویر استاندارد، تست و مورد بررسی قرار می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها