تهدید منابع آب با عوامل شیمیایی

نویسنده

چکیده

یکی از مهم‌ترین مسائلی که بشر امروزی را مورد تهدید قرار می‌دهد استفاده از عوامل شیمیایی، بیولوژیکی و هسته‌ای توسط گروه‌های تروریستی می­باشد. دسترسی آسان و هزینه پایین عوامل شیمیایی نسبت به عوامل بیولوژیکی و هسته‌ای موجب شده است که این عوامل، مطلوب استفاده توسط تروریست‌ها قرار گیرند. در این مقاله، تهدید منابع آب توسط عوامل شیمیایی جنگی مورد بررسی قرار گرفته است و بر اساس پارامترهایی از قبیل پایداری در آب، حلالیت در آب، فراریت از آب و مقاومت به کلر، مشخص شدکه دو عامل VX (از عوامل اعصاب) و خردل گوگردی (HD) (از عوامل تاولزا)، بیشترین خطر سمیت آب نوشیدنی شهری را در بین عوامل شمیایی جنگی دارا می‌باشند.

کلیدواژه‌ها