بررسی بیمارستان‌های صحرایی ش.م.ه از منظر پدافند غیرعامل

نویسندگان

چکیده

آنچه در این تحقیق صورت پذیرفته است، تهیه و تدوین روش‌ها، الزامات و ملاحظاتی جهت طراحی بیمارستان‌های صحرایی ش.م.ه در دو نوع سیار و ثابت از منظر پدافند غیرعامل می‌باشد. مطالعات، طراحی و ساخت این نوع مراکز درمانی از اهمیت قابل توجهی در پشتیبانی دفاعی حوزه سلامت و درمان کشور در شرایط بحرانی برخوردار می‌باشد و تعداد زیادی از این مراکز درمانی در زمره مراکز حساس و مهم کشور می‌باشند. بررسی سیر تحول این‌گونه مراکز درمانی در طول هشت سال دفاع مقدس و سایر جنگ‌ها نشان داده است، این‌گونه مراکز به‌طور مستقیم و غیرمستقیم مورد هدف تهدیدات طبیعی و انسان‌ساز اعم از متعارف و غیرمتعارف قرار گرفته‌اند. لذا تدوین روش‌ها و ملاحظاتی جهت طراحی معماری و مکان‌یابی بیمارستان‌های صحرایی ش.م.ه از منظر پدافند غیرعامل بسیار ضروری بوده و هدف این تحقیق می‌باشد. در تحقیق حاضر که از نوع علمی، کاربردی می‌باشد، از روش مطالعات کتابخانه‌ای، میدانی و تدوین پرسش‌نامه برای گردآوری داده‌ها و اطلاعات استفاده شده و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل توصیفی می‌باشد. روند کلی تحقیق بدین شکل است که پس از طرح تحقیق که شامل بیان و اهداف موضوع، پیشینه موضوع، سؤالات و قلمرو موضوع می‌باشد، نوع و روش تحقیق بیان گردیده است. سپس با استفاده از پرسش‌نامه، شاخص‌های تعیین‌شده برای طراحی بیمارستان صحرایی امن، مطرح و بیان شده است. سپس نتایج پرسش‌نامه در رسیدن به طرح مورد نظر مورد استفاده قرار گرفته است. در ادامه، به تجزیه و تحلیل آن پرداخته شده و ملاحظات کلی طراحی بیمارستان صحرایی مورد بحث قرار گرفته است. سپس اهداف پدافند غیرعامل در حوزه بیمارستان صحرایی ش.م.ه بازگو شده و در ادامه به تاریخچه احداث بیمارستان صحرایی در دوران دفاع مقدس و انواع آن اشاره شده و پس از بحث در حوزه مبانی معماری از نظر پدافند غیرعامل در طراحی فضاهای امن، به‌طور موردی اجزاء بیمارستان‌های صحرایی امن در برابر تهدیدات نامتعارف بازگو شده و در پایان نمونه‌هایی کاربردی از یک بیمارستان صحرایی امن در برابر انواع تهدیدات ارائه شده است.این تحقیق انشاءالله می‌تواند رهیافت‌های موردی و موضوعی وسیعی را برای تحقیقات بعدی فراهم نماید.

کلیدواژه‌ها