بررسی مدل‌های کنترل دسترسی در XML

نویسندگان

چکیده

امروزه حجم زیادی از اطلاعات بر روی وب قرار داردکه بخش قابل توجهی از این اطلاعات در قالب XML ظاهر شده است. یکی از مزیت‌های اصلی استفاده از XML ، نمایش داده‌های غیرساخت­یافته است که قابلیت‌های بسیاری را در اختیار کاربران می­گذارد. ویژگی غیرساخت­یافته بودن اطلاعات و انعطاف‌پذیری XML باعث فراگیرشدن استفاده از آن شده و در بانک‌های اطلاعات نیز مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین، برقراری امنیت در مستندات XML یک نیاز جدی می‌باشد. داده‌ها به هر شکلی که ذخیره شوند باید از تهدیدهای ممکنمحافظت گردند. برای جلوگیری از تهدیدها، روش‌ها و مدل‌های گوناگونی در بانک‌های اطلاعات طرح‌ریزی و پیاده‌سازی شده است. این مدل­ها خود نیز مبتنی بر روش‌های مختلفی می‌باشد که در بانک‌های اطلاعات گوناگون به‌کار گرفته می‌شوند.یکی از مهم‌ترین این مدل‌ها، مدل کنترل دسترسی می‌باشد.در این مقاله، مدل­های کنترل دسترسی روی سندهای XMLبررسی و مقایسه شده است.

کلیدواژه‌ها