تعیین جایگاه، چالش‏های کلیدی، اهداف و راهبردهای پدافند غیرعامل در طرح‏های توسعه شهری

نویسنده

دانشگاه جامع امام حسین (ع) - دانشکده پدافند غیر عامل

چکیده

طرح‏های توسعه شهری ظرفیت‏هایی هستند که در آن برای موضوعات مهم مدیریت شهری از قبیل نظام کاربری‏ها، حمل‏ونقل و... برنامه‏ریزی می‏شود، مرور این طرح‏ها نشان می‏دهد که مباحث دفاعی و امنیت شهر در آن سهم قابل ملاحظه‏ای ندارد. یافته‏های این تحقیق که بر پایه روش مصاحبه با 15 نخبه در حوزه‏های معماری، شهرسازی و پدافند غیرعامل انجام پذیرفته، نشان می‏دهد که «نگاه پیوستی» و «نگاه ملاحظاتی» پیوند دهنده میان پدافند غیرعامل و طرح‏های توسعه شهری کارایی و اثربخشی چندانی نداشته و جایگاه مطلوب آن در یکپارچه‏سازی نهادی و برنامه‏ای-سیاستی میان این دو موضوع است. یافته‏های دیگر این مطالعه، گردآوری هشت معیار و سی و دو شاخص انتخاب بهترین هدف از سوی دشمن در مراکز حیاتی، حساس و مهم شهر بوده و در بخش دیگر آن اهداف و راهبردهای پدافند غیرعامل در طرح‏های توسعه شهری در چارچوب ده چالش و موضوع کلیدی پیشرو پدافند غیرعامل در طرح‏‏های توسعه شهری آورده شده است.

کلیدواژه‌ها