شناسایی تهدیدات تروریستی در یک شبکه برق و بهره‌گیری از منابع تجدیدپذیر به همراه خازن گذاری به منظور تقویت سطح پدافند غیرعامل

نویسنده

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

خطرات امنیتی برای زیرساخت‌ها و منابع انرژی الکتریسیته به کرات به عنوان یکی از منابع ایجاد نگرانی در مباحث بین‌الملل ذکر شده است بنابراین شناسایی تهدیدات تروریستی در این حوزه اهمیت زیادی دارد. انرژی الکتریکی به سبب وابستگی شدید سایر تکنولوژی‌ها و تجهیزات روزمره به آن اهمیت خاصی دارد. امروزه با پیشرفت تکنولوژی و وقوع جنگ‌های مدرن، مراکز تولید انرژی و خطوط انتقال و توزیع به عنوان یکی از اهداف استراتژیک مطرح‌شده‌اند. همین موضوع سبب شده است که شناسایی تهدیدات تروریستی در حوزه انرژی الکتریسیته از اهمیت بسزایی برخوردار باشد. این مقاله با شبیه‌سازی یک سیستم تولید انرژی متشکل از دو شبکه متصل به هم، بر روی تهدیدات بالقوه در بخش امنیت انرژی مانند حملات تروریستی به زیرساخت‌های انرژی الکتریسیته از جمله نیروگاه‌ها تمرکز دارد و با بهره‌گیری از منابع تجدیدپذیر و خازن گذاری مناسب، سعی در تقویت سطح پدافند غیرعامل در حوزه انرژی الکتریسیته دارد تا ضمن تولید انرژی در شرایط عادی و اتصال به شبکه سراسری، در شرایط بحرانی نیز به تولید در حالت جزیره‌ای ادامه دهد و پشتیبان موثری برای مراکز حیاتی و حساس باشد. سیستم مذکور می‌تواند تضمین کننده تداوم انرژی و باعث بهبود پدافند غیرعامل در حوزه انرژی الکتریسیته باشد. در این سیستم حالات مختلف حمله به ژنراتورها و استفاده از منابع تجدیدپذیر و خازن مورد بررسی قرار گرفته است. خازن گذاری باعث کاهش تلفات و افت ولتاژ و در نتیجه مخارج کمتر انرژی می‌شود. بعد از خارج کردن ژنراتورها و اتصال منابع تجدیدپذیر به مدار، بسیاری از باسبارها دچار افت ولتاژ شده و سیستم قدرت توانایی پاسخگویی به تمامی بارها را ندارد و تحت فشار قرار می‌گیرد در نتیجه باید یکسری از بارهایی که ضروری نیستند از مدار خارج شوند. برای جلوگیری از این امر بهترین روش، خازن گذاری مناسب در سیستم قدرت می باشد که باعث بهبود افت ولتاژ در تمامی سیستم و افزایش قابلیت اطمینان می‌گردد.

کلیدواژه‌ها