ارائه یک مدل مفهومی جامع برای آسیب‌پذیری‌های سیستم کنترل واحدهای صنعتی و زیرساخت‌های حیاتی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی امیرکبیر / پژوهشکده پدافند غیرعامل

چکیده

استفاده از فناوری ارتباطات و رایانه که به منظور افزایش کیفیت، کارایی و ضریب اطمینان در سیستم‌های کنترل صنعتی واتوماسیون به کار می‌رود، تهدیدات ناخواسته‌ای نظیر حمله‌های سایبری را متوجه این سیستم‌ها کرده است. یکی از مهمترین قدم‌ها در امن کردن سیستم‌های کنترل صنعتی، شناسایی آسیب‌پذیری‌های آن‌ها می‌باشد. سیستم‌های کنترلی به صورت لایه‌ای توصیف می‌شوند و با توجه به عملکرد و ساختار متفاوت هر لایه، آسیب‌پذیری‌های آن‌ها نیز نسبت به حملات سایبری گسترده و متفاوت می‌باشند. هدف این مقاله ارائه یک مدل مفهومی جامع برای آسیب‌پذیری‌های سیستم کنترل بر اساس ساختار لایه‌ای آن می‌باشد.

کلیدواژه‌ها