مکانیابی پناهگاه های چندمنظوره شهری با استفاده از سامانه های اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: منطقه یک شهرداری تهران)

نویسندگان

1 دانشگاه جامع امام حسین(ع)

2 دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

یکی از اقدامات اساسی پدافند غیرعامل جهت کاهش آسیب­پذیری­های جانی احداث پناهگاه­های چندمنظوره ‌است تا مردم بتوانند در زمان حملات دشمن به آنها پناه ببرند. ازاین‌رو، مکان­یابی مناسب این پناهگاه‌ها که مستلزم قواعد علمی و ملاحظات فنی خاص خود می‌باشد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در این پژوهش، بر مبنای تهدیدات ناشی از حملات موشکی و بمباران هوایی و ضرورت احداث پناهگاه چندمنظوره شهری برای جمعیت پویا، 15 معیار اصلی تأثیرگذار بر مکان­یابی شناسایی و با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی، وزن نسبی آن‌ها تعیین گردیده است. در مرحله بعد پس از تهیه نقشه‌های رقومی مربوط به معیارهای موثر، مکان‌یابی پناهگاه‌ها بر اساس یک فرایند سامانمند پیاده­سازی­شده در سامانه اطلاعات جغرافیایی ArcGIS انجام شده است. بر اساس نتایج به­دست­آمده در منطقه یک شهرداری تهران، 208 محدوده جهت احداث پناهگاه‌های چندمنظوره شهری دارای شایستگی مناسب و بسیار مناسب می­باشند.

کلیدواژه‌ها