دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، اسفند 1395 (671) 
مکان‌یابی پایدار بیمارستان با رویکرد پدافند غیرعامل به روش ترکیبی AHP-TOPSIS

صفحه 33-46

داود شیشه بری؛ نادر اصغری آخا؛ ابوالقاسم یوسفی بابادی؛ نورالدین سلیمی


کاربرد ارتعاشات مکانیکی در پدافند غیرعامل

صفحه 57-62

علیرضا شجاعی فرد؛ علی نخعی امرودی؛ محمد رامشینی