تعیین و اولویت بندی میزان تاثیر شاخص‌های آسیب پذیری در بخش سازه ساختمان مراکزداده

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی مالک اشترشرکت مهندسی شمس عمران

2 مالک اشتر

3 دانشگاه مالک اشتر

چکیده

پیشرفت فناوری و در صدر تمامی آن‌ها فضای اینترنت و شبکه، امروزه کلیه فعالیت‌های روزمره شهروندان و سازمان‌ها را تحت تأثیر خود قرار داده است. با این وضعیت مراکز داده به‌عنوان فضای نگهداری حجم انبوه اطلاعات از اهمیتی خاصی برخوردار می‌باشد. تداوم عملکرد و حفظ اطلاعات این مراکز، به‌عنوان منبع اطلاعاتی تأمین‌کننده بسیاری از خدمات مانند بانک‌ها و همچنین مراکز حیاتی و حساس مانند مراکز نظامی از دیدگاه پدافند غیرعامل مورد تأکید می‌باشد. بر همین اساس، در این پژوهش سعی گردیده است به بررسی میزان آسیب‌پذیری ساختمان مراکز داده در مقابل تهدیدات ناشی از بارهای دینامیکی پرداخته شود. 8 شاخص اصلی شامل فونداسیون، اسکلت سازه، سطح مقطع اعضا، سامانه سازه‌ای، پوشش دیوار، مصالح ساختمانی، سقف و کف، بارگذاری و طراحی و 24 متغیر نیز از درون شاخص‌های اصلی استخراج گردید. با استفاده از فن‌های تصمیم‌گیری چند معیاره شامل روش smart و روش saw و توزیع پرسش‌نامه در میان خبرگان به اولویت‌بندی و وزن­دهی شاخص‌ها پرداخته شد. شاخص بارگذاری و طراحی با وزن 0/221دارای بیشترین اهمیت بوده و پس ‌از آن اسکلت سازه با 0/17 و سیستم سازه‌ای با 0/163 در جایگاه بعدی قرار گرفته‌اند. پس از محاسبه وزن شاخص‌ها به ارائه روند ارزیابی ریسک و جایگاه آسیب‌پذیری در آن پرداخته ‌شده است. [M1]درصورت امکان، در کل متن، معادل فارسی کلمات سیستم، کامپیوتر، آورده شود.  /0ات سیستم، کامپیوتر، آورده شود.سپس زیرفصل آورده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining and prioritizing the impact of vulnerability indicators in the structural part of the data center building

 1. اکرمی‌فر، سیدعلی، بررسی ضرورت و اهمیت مراکز داده در ابعاد ملی و جایگاه آن در توسعه دولت الکترونیک، مجموعه مقالات همایش نقش مرکز داده در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات شورای عالی اطلاع رسانی، انتشارات گل واژه، 1384.
 2. صادقی زاده، وحید، کوثری، سعید‌، معرفی روش‌های حفاظت از ساختمان‌ها و تجهیزات الکتریکی در مقابل تهدیدات EMP دومین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان، شریان‌های حیاتی و سازه، 1391.
 3. نباتی، عزت اله، اصول و مبانی پدافند غیرعامل، انتشارات مرکز آموزشی و پژوهشی شهید سپهبد صیاد شیرازی، تهران، 1389.
 4. اصغریان جدی، احمد، الزامات معمارانه در دفاع غیرعامل پایدار، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 1386.
 5. M. Wiboonrat, “An empirical study on data center system failure diagnosis,” Internet Monitoring and Protection, ICIMP'08., The Third International Conference on, IEEE, 2008.
 6. F. Fletcher, “Physical Security and Your Data Center, Parallel Distributed and Grid Computing (PDGC),” 2010.
 7. T. I. A. Standard, “Telecommunications In frastructure Standard for Data Centers,” TIA-942, April 2005.
 8. S. Scalet, “19 Ways to Build Physical Security into a Data Center,” CSO Magazine, 2005.
 9. R. Snevely, “Enterprise data center design and methodology,” Prentice Hall Press, 2002.
 10. میرزایی علی آبادی، مهدی، حسین خانی، احسان، انرژی خورشیدی راهکاری نوین در راستای تراکم زدایی انرژی و امنیت پایدار، اولین کنفرانس مدیریت تامین پایدار و امنیت انرژی با رویکرد پدافند غیرعامل، اهواز، 1394.
 11. کیانی، سعید و همکاران، بررسی جایگاه انرژی‌های تجدیدپذیر در اهداف پدافند غیرعامل همسو با توسعه پایدار، اولین کنفرانس مدیریت تامین پایدار و امنیت انرژی با رویکرد پدافند غیرعامل، اهواز، 1394.
 12. یعقوب نژاد، رحیم، ارائه مدلی برای طرح ایجاد مرکز داده ستاد وزارت، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، 1386.
 13. FEMA452, “Prestandard and Commentary for the Seismic Rehabilitation of Buildings,” Federal Emergency Management Agency, November 2000.
 14. مرکز داده و ملاحظات پدافندی آن، مرکز پدافند غیرعامل فاوای شرکت ایزایران.
 15. سازمان پدافندغیرعامل، معرفی تهدیدات و نحوه بررسی و ارزیابی آنها، معاونت اطلاعات،1391.
 16. موحدی‌نیا، جعفر، اصول و مبانی پدافند غیر عامل، انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر، 1388.
 17. حسینی، سید بهشید، معیارهای پدافند غیرعامل در طراحی معماری ساختمانهای جمعی شهری، انشارات عابد، تهران،1389.
 18. فرزام شاد، مصطفی، مبانی نظری معماری در دفاع غیر عامل، مشاور عمران ایران، مهندسی دفاعی و پدافند غیرعامل، 1386.
 19. توکلی مقدم، بابک و همکاران، پدافند غیرعامل در مقابل بمب‌های گرافیتی، فصلنامه پدافند غیرعامل، سال اول شماره 1، 1388.
 20. مشهدی، حسن، امینی، سعید، تدوین و ارائه‌ی الگوی ارزیابی تهدیدات، آسیب پذیری و آنالیز ریسک زیرساخت‌های حیاتی و حساس با تاکید بر پدافند غیرعامل، فصلنامه مدیریت بحران، دانشگاه مالک اشتر، ویژه نامه هفته پدافند غیرعامل، 1394.
 21. سرمد، زهره و همکاران، روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، انتشارات آگه، 1393.
 22. اصغر‌پور، محمد جواد، تصمیم گیری چند معیاره، انتشارات دانشگاه تهران، 1385.
 23. نصر، احمد رضا و همکاران، روش های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روان شناسی (جلد اول و دوم) ترجمه احمد رضا نصر و دیگران، انتشارات سمت، تهران، 1389.
 24. آذر، عادل، مؤمنی، منصور، آمار و کارُبرد آن در مدیریت، جلد دوم، چاپ پنجم، انتشارات سمت، تهران، 1380
 25. حافظ نیا، محمدرضا، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، سمت، تهران،1389.
 26. دفتر مقررات ملی ساختمان، مبحث هفتم، پی و پی‌سازی، نشر توسعه ایران،1392.
 27. طاحونی، شاپور، طراحی ساختمان‌های بتن مسلح، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه، تهران، 1389.
 28. نشریه شماره 543، دستورالعمل طراحی و اجرای سقف‌های تیرچه‌بلوک، معاونت نظارت راهبردی امور نظام فنی، 1392.
 29. UFC, unified facilities criteria, “structures to resist the effects of accidental explosions,” Superseding Army TM 5-1300, 5 December 2014.
 30. دفتر مقررات ملی ساختمان، مبحث سوم، حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق، نشر توسعه ایران،1390.
 31. آیین‌نامه طراحی سازه‌ها در برابر زلزله، استاندارد 2800، ویرایش 4، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، 1393.
 32. دفتر مقررات ملی ساختمان، مبحث ششم، بارهای وارد بر ساختمان، نشر توسعه ایران،1392.
 33. کی‌نیا، امیرمسعود، تحلیل و طراحی سازه‌های بتن‌آرمه، اصفهان، جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان، 1390.
 34. بشارتی‌گیوی، محمدکاظم، رضایی بارونقی، حمیدرضا، سازههای امن پیشرفته، چاپ دوم، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران،1391.
 35. تی. اف. کلوین، نیرومند، حامد، رضایی، حمیدرضا ، طراحی سازه‌های مقاوم در برابر آثار انفجارها، دانشگاه صنعتی مالک اشتر،1391.
 36. FEMA426, Federation Emergency Management Agency, “To Mitigate potential Terrorist Attacks against building,” December 2007.