تعیین میزان اهمیت اجرای پدافند غیرعامل در پست‌های برق فشارقوی 400 کیلوولت با استفاده از روش های تصمیم گیری چندشاخصه

نویسندگان

1 علوم و تحقیقات تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد سیستم‌های قدرت- دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

تهدیدات و حملات دشمن علیه زیرساخت‌های حیاتی کشور به‌خصوص شبکه برق، می‌تواند سبب ایجاد بحران شده و تأثیر فراوانی بر حوزه دفاعی، غیردفاعی و اداره امور کشور داشته باشد. هدف دشمن از انهدام زیرساخت‌های حیاتی، فلج­کردن کشور، ایجاد نارضایتی در مردم و غیرقابل اداره­کردن دستگاه‌ها و سازمان‌ها است، تا به‌واسطه آن بتواند به اهداف نهایی خود برسد. در این شرایط، مشخص­نمودن الزامات پدافند غیرعامل در زیرساخت‌های حیاتی و عمل به آن‌ها از اهمیت به­سزایی برخوردار است. در این مقاله، شاخص­هایی به­منظور تعیین میزان اهمیت پست‌های برق 400 کیلوولت به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های حیاتی در شبکه برق از دیدگاه پدافند غیرعامل برپایه قابلیت سرویس­دهی، قابلیت بهره­برداری، ظرفیت پست و ... ارائه شده است. برای شاخص­های تعیین­شده براساس روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، امتیازاتی درنظر گرفته­ می­شود، سپس براساس امتیاز به­دست­آمده اهمیت پست برق موردنظر تعیین می­گردد. عملکرد روش پیشنهادی بر روی دو پست نمونه 400 کیلوولت با ظرفیت 630 و 180 مگاولت آمپر مورد ارزیابی قرار گرفته است. پس از تعیین میزان اهمیت پست‌، الزامات پدافند غیرعامل در آن پست‌ مشخص می­شود. رعایت این الزامات می‌تواند اثر حملات دشمن و یا خرابکاری‌های احتمالی را کاهش داده و زمینه­ساز افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب‌پذیری و ارتقاء پایداری ملی گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

 1. Online available at: http://www.nerc.com/pa/CI/Pages/Physical-Security-Standard-Implementation, FERC. 2015.
 2. M. Adelpour and H. Ghasemi, “Essentials of Passive Defense in Electric Power Systems,” Electrical Engineering (ICEE), 20th Iranian Conference on. pp. 370-375, 2010.
 3. M. R. NikooManesh, A. Nazarkhah, and J. Panahyian, “Study of the Methods of Passive Defense Implementation in the Energy Field and the Relevant Industries,” International Journal of Basic Sciences & Applied Research, vol. 3, pp. 1 – 9, 2014.
 4. B. Hammerli and A. Renda, “protecting critical infrastructure in the eu: ceps task force report,” Centre for European Policy Studies, 2010.
 5. A. Mohamadi, Z. Sedaghat, and M. Alikhani, “Passive Defense in Different Countries,” In National Student Scientific Conference on Geography, 2010.
 6. H. Sadeghi, A. Abdollahi, M. Mohammadian, and M.Rashidinejad, “Evaluating the Effects of Renewable Energy Resources from Passive Defense and Social Welfare perspectives in the Context of Expansion Planning,” The Scientific Journal of Advanced Defense Science and Technology, vol. 2, pp. 71- 86, 2015.
 7. H. A. Aalami, “Quick and Accurate Fault Location in Power Distribution Systems in the Presence of DG Units in Military Areas,” The Scientific Journal of Advanced Defense Science and Technology, vol. 1, pp. 9- 18, 2015.
 8. M. H. Khanzadeh, “Decentralized Control of Electrical Energy for Sensitive Areas as Inverter-Based Islanded Microgrid without Frequency Change,” The Scientific Journal of Advanced Defense Science and Technology, vol. 2, pp. 105- 117, 2015.
 9. K. Kaveh and A. Doroodi, “Design the insulation level of high-voltage substations equipment,” 24th international power system conference, 2009.
 10. Online Available at: http://amar.tavanir.org.ir/.
 11. R. A. Hooshmand, “High Voltage Substation Design,” Isfahan University Press, 2012.
 12. “Review of Physical Security Protection of Utility Substations and Control Centers.” The Florida Public Service Commission Office of Auditing and Performance Analysis. 2014.
 13. “Guide for Electric Power Substation Physical and Electronic Security,” IEEE Standard, pp. 1402-2000, 2008.
 14. Onlineavailableat:ttps://www.smartgrid.gov/document/ie_ c371_ieee_standard_scada_and_automation_systes, 2007.