ارزیابی آسیب پذیری زیرساخت‌های شهری ارومیه با رویکرد پدافند غیرعامل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پیام نور ارومیه

2 دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه

چکیده

پدافند غیرعامل از جمله موضوعاتی است که در بررسی و ارزیابی ایمنی و امنیت شهرها، نحوه­ پراکنش کاربری­ها، موقعیت استقرار زیرساخت­ها و تأسیسات شهرها را مورد بررسی قرار می­دهد که علاوه بر کاهش هزینه­های شهری، ایمنی و امنیت شهروندان را تضمین می­کند. شهر ارومیه به دلیل موقعیت ژئواستراتژیکی (نزدیکی به مرز دو کشور ترکیه و عراق) و تنوع قومیتی بالا و مرکزیت استانی یکی از شهرهای با پتانسیل بالا نسبت به جنگ و درگیری و آسیب‌های ناشی از تهدیدات به شمار می‌رود که از جایگاه ویژه­ای برخوردار است. هدف این پژوهش ارزیابی میزان      آسیب­پذیری زیرساخت‌های شهر ارومیه از منظر پدافند غیرعامل جهت بالا بردن امنیت ساکنین شهر، ایمنی کاربری­ها و زیرساخت­ها و کاهش آسیب­پذیری در سطح شهر می­باشد. از این جهت زیرساخت‌های شهری ارومیه از نظر اصول همجواری و پراکندگی مورد برسی قرار گرفته­اند. در پژوهش حاضر کلیه زیرساخت‌های شهر ارومیه با استفاده از مدل­های تصمیم­گیری چند معیاره AHP وANP مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و سپس در محیط GIS این اطلاعات در 5 کلاس طبقه­­بندی شده، هم­پوشانی گردیدند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می­دهد که 23/10 درصد شهر ارومیه در پهنه آسیب­پذیری خیلی­کم، 8/30 درصد در پهنه آسیب­پذیری کم، 83/32 درصد در پهنه آسیب­پذیری متوسط، 26/17 درصد در پهنه آسیب­پذیری زیاد، 83/8 درصد در پهنه آسیب­پذیری خیلی زیاد قرار گرفته است؛ همچنین منطقه 5 ارومیه آسیب­پذیرترین منطقه این شهر و منطقه 2 شهر ارومیه کم­ آسیب­پذیرترین منطقه شهر ارومیه تشخیص داده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phase-Sensitive Distributed Fiber Optic Sensor in Passive Defense Measures

نویسندگان [English]

 • - - 2
 • - - 2
1
2 -
چکیده [English]

Monitoring the safety of huge structures and buildings such as bridges, dams, subways railways and airports as well as energy transmission pipelines and also monitoring places such as borders, security centers etcetera to reduce damages due to natural and non-natural disasters are subjects of particular interest in passive defense. In order to reduce the detriment of the events, various methods are applied such as: the use of accelerometers, radars, and vibration detection systems that operate with GPS to monitor the safety of bridges, tunnels and dams; the use of radars to monitor runways; the use of various wireless communication methods in rail lines, as well as methods to detect leakage of energy pipelines and etc. The safest and most innovative way to achieve this goal is the use of phase-sensitive distributed optical fiber sensor based on Rayleigh scattering. In these sensors, the Erbium amplifier and stimulated Raman and Brillouin scatterings are used to increase the sensing range. In the initial configurations of the sensor, the sensing range was about 6 km by utilizing Erbium amplifier. Maximum sensing range belongs to combination of Erbium and Brillouin amplifiers, which is about 300 kilometers. Along with the high sensing range, the accuracy and sensitivity of this category of sensors attract the attention of researchers and officials of various communities, especially for the purpose of passive defense measures.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Passive Defense
 • Distributed Optical Fiber Sensor
 • Rayleigh Scattering
 • Phase-Sensitive OTDR (Ф-OTDR)
 • Erbium Amplifier
 • Raman Amplifier
 • Brillouin Amplifier
 1. ﻧﻈﺮﭘﻮر دزﮐﯽ، رﺿﺎ، ﺣﯿﺪریﻧﯿﺎ، ﺳﻌﯿﺪ، ﻣﺮادﭘﻮر، ﻧﺒﯽ، ﺳﻨﺠﺶ آسیب‌پذیری ﮐﺎﻟﺒﺪی- اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻬﺮ از ﻣﻨﻈﺮ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ (ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: ﻣﺤﻼت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﮏ کلان‌شهر اﻫﻮاز)، فصلنامه علمی-ترویجی پدافند غیرعامل، سال نهم، شماره 1، پیایی 33، صفحات 90-77، 1396.##
 2. هاشمی­فشارکی، جواد، شکیبامنش، امیر، طراحی شهری از منظر دفاع غیرعامل، تهران، انتشارات بوستان حمید، 1390.##
 3. موحدی­نیا، جعفر، اصول و مبانی پدافند غیرعامل، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، 1386.##
 4. رنجبر، محسن، حسینی امینی، حسن، حمزه نیستانی، مریم، ارزیابی میزان آسیب­پذیری معابر شهری و شبکه­های ارتباطی منطقه 10 شهرداری تهران با رویکرد پدافند غیرعامل، فصلنامه علمی- ترویجی پدافند غیرعامل، سال پنجم، شماره 3، پیایی 19، صفحات 30-21، 1393.##
 5. شکیبامنش، امیر، هاشمی فشارکی، سید جواد، ملاحظات پدافند غیرعامل در تأسیسات زیربنایی شهری، مجموعه مقالات اولین کنفرانس مدیریت زیرساخت­ها، پردیس دا­نشکده­های فنی دانشگاه تهران، 1388.##
 6. اخباری، محمد، احمدی­ مقدم، محمدعلی، بررسی پدافند غیرعامل در مدیریت شهری، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال دهم، شماره 2، 1393.##
 7. کامران، حسن، حسینی­امینی، حسن، کاربرد پدافند غیرعامل در برنامه­ریزی شهری و منطقه­ای مطالعه موردی: شهریار، فصلنامه­ی علمی- پژوهشی فضای جغرافیایی، سال دوازدهم، شماره 38، صفحات 237-215، 1391.##
 8. فرجی سبکبار، حسنعلی، امیدی‌پور، مرتضی، مدیری، مهدی، بسطامی‌نیا، امیر، ارائه‌ی مدل پهنه‌بندی آسیب‌پذیری شهر اهواز با استفاده از مدل مرتب‌سازی گزینه‌ها مبتنی بر پروفایل (SSP)، علمی پژوهشی مدیریت بحران، صفحات 56-45، 1393.##
  1. B. Rustin, “From protest to politics: the future of civil Rightmovement commentary,” Journal of social justice, vol. 29, no. 28, pp. 44-62, 1965.##
  2. J. Coaffee, “Terrorism, risk and global city,” Birmingham University Press, Birmingham, 2009.##
 9. میمندی پاریزی، صدیقه، کاظمی­نیا، عبدالرضا، پهنه­بندی آسیب پذیری شهر کرمان بر اساس اصول پدافند غیرعامل، مجله آمایش سرزمین، شماره 1، صفحات 144-119، 1393.##
 10. امان­پور، سعید، محمدی ده چشمه، مصطفی، علیزاده مهدی، ارزیابی آسیب­پذیری زیرساخت‌های شهری کوهدشت با رویکرد پدافند غیرعامل، فصلنامه آمایش سرزمین، شماره 1، صفحات 154-133، 1395.##
  1. F.Recchia, “Immigration, politics and violence in urban France:between fiction and facts,” Journal of Enviromental crisis, vol. 12, no. 9, pp. 20-42, 2005.##
 11. عزیزی، محمد، برنافر، مهدی، فرایند مطلوب برنامه­ریزی شهری در حمله­های هوایی از دیدگاه پدافند غیرعامل منطقه 11 تهران، مجله مطالعات شهری، شماره 1، 1391.##
  1. F. Esmaeeli, M. Chegini, and A. Moradi Saleh, “Prioritization of Passive Defense Measures to Reduse the Vulnerability of Cities,” Palma Journal, pp. 75-89, 2017.##
   1. M. Bagheri, M. Moradian, M. Zamani, and A. Zamani, “Analyzin and Determinig the Vulnerability of Urban Facilits with Passive Defense Approach Using GIS,” Gorgan City case study, International Journal of Humanities and Cultural Studies, 2016.##
 12. حافظ­نیا، محمد رضا، شکری پور، سعید، تدوین الگوی مکان‌یابی راهبردی به‌منظور کاهش سطوح تهدیدات نظامی، مجله مطالعات دفاعی استراتژیک،  شماره 38، صفحات 222-185، 1388.##
 13. مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، پیش‌نویس مبحث بیست و یکم و مقررات ملی ساختمان، 1388.##
 14. بوژان، باری، مردم دولت­ها و هراس، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی ، تهران، 1387.##
 15. آفتاب، احمد، نظم فر، حسین، غفاری گیلانده، عطا، موسوی، میرنجف، برنامه­ریزی و تدوین راهکارهای تحقق شهرهای خلاق در ایران (مطالعه موردی: شهر ارومیه)، تحقیقات جغرافیایی، سال 32، شماره 34، صفحات 209 -188، 1396.##
 16. - میرغلامی، مرتضی، شکرانی دیزج، مهسا، صدیق­فر، امین، موسویلن، سیده مریم، بررسی میزان امنیت مجتمع­های محصور با استفاده از روش تعیین ضریب مکانی و کانون­های جرم­خیز (مطالعه موردی: شهر ارومیه)، فصلنامه مطالعات شهری، شماره 16، صفحات 66-55، 1394.##
 17. مؤمنی، منصور، مباحث نوین تحقیق در عملیات، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1387.##
  1. C. Gencer and G. Didem, “Analytic Network Process in Supplier Selection: A Case Study in an Electronic Firm,” Applied Mathematical modeling, vol. 31, no. 11, pp.   2475-2486, 2006.##
  2. M. García-Melón, A. Smith-Perera, R. Poveda-Bautista, and J. Pastor-Fernando, “project priorisation for portfolio selection based on the analytic network process,” In: Proceedings of the international symposium on the Analytic Hierarchy Process, 10 Pittsburgh Annals, pp.      28-44, 2009.##

 T. Saaty, “Fundamentals of the Analytic Network Process,” Kobe: Proceedings of ISAHP, 1999.##