دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 36، زمستان 1397، صفحه 1-115 
9. حسگر توزیعی فیبر نوری حساس به فاز در اقدامات پدافند غیرعامل

صفحه 93-103

عبد الله ملک زاده؛ رسول پاشایی؛ محسن منصور سمایی