مطالعه و ارزیابی تهدید زیستی کرم قوزه پنبه در غرب و مرکز استان گلستان با استفاده از روش مولکولی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه جامع امام حسین (ع)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد پدافند زیستی دانشگاه جامع امام حسین (ع)

3 استادیار گروه علوم زیستی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

روغن­کشی، در ایجاد ارزش افزوده و اشتغال­زایی بخش‌های کشاورزی، صنعت و بازرگانی نقش مهمی ایفا می­کند. در سال‌های اخیر سطح کشت و تولید گیاه استراتژیک پنبه در مناطق مختلف کشور به ویژه استان گلستان به دلایل مختلف که  یکی از آنها آفت کرم قوزه خوارHelicoverpa armigera بوده روند کاهشی را تجربه کرده است. مطالعه همه جانبه بر روی این آفت بخصوص از جنبه ژنتیکی و ملکولی از ماموریت­های اصلی سازمان پدافند غیرعامل کشور می­باشد. آگاهی از میزان تنوع جمعیت‌ها در شناخت بهتر کانون‌های حمله آفت و برنامه­ریزی صحیح برای کنترل سودمند می­باشد. نشانگرهای میتوکندریایی ابزاری مناسب برای بررسی تنوع ژنتیکی و فیلوژنی موجودات جانوری در دنیا می­باشند. در این پژوهش، برای بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های مختلف کرم­قوزه از نشانگر میتوکندریایی COI استفاده شده است. بدین منظور نمونه‌های کرم قوزه از چند شهرستان استان گلستان جمع­آوری گردید. ژنوم میتوکندریایی هر یک از لارو‌ها استخراج و با آغازگرهای COI به­وسیله واکنش PCR تکثیر و محصولات PCR توالی­یابی شد. توالی‌های به­دست­آمده به کمک نرم­افزار Online Blast مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. عدم تنوع ژنتیکی در نمونه‌های جمع­آوری شده از مناطق مختلف استان، بیانگر بسته­بودن مخزن ژنی این آفت و عدم انتقال آلودگی از خارج از شهرستان می­باشد. مطالعه تنوع ژنتیکی کرم قوزه پنبه به مدیران و برنامه­ریزان در نحوه مدیریت و کنترل آن، شناسایی نقاط خطر ساز و تاثیرگذار و ارائه راه­کارهای بهبود و ارتقاء عملکرد این مراحل، کمک خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study and Evaluation of Biological Threat of Cotton Bollworm in the West and Central Part of the Golestan Province Using Molecular Method

نویسندگان [English]

 • - - 1
 • - - 2
 • - - 3
 • - - 1
1 -
2 -
3 -
چکیده [English]

One of the important issues in passive defense considerations is progressive collapse. Progressive collapse of the structure occurs when the major structural load carrying members are removed suddenly and the remaining structural elements are not capable of supporting the weight of the building and eventually result in collapse and failure of the structure. The main purpose of this investigation is assessment of the progressive collapse capacity of reinforced concrete special moment frame that is designed according to Iranian National Building Code (part 9). In this paper, two methods of analysis, nonlinear static analysis (pushdown analysis) and linear static analysis, are used for evaluating the progressive collapse capacity of special moment resisting frames with 3, 5 and 7 stories under two different scenarios. The Progressive collapse potential of SMRFs is evaluated based on the acceptance criteria of the last edition of UFC 4-023-03 document. The results show that the linear static analysis procedure has more conservative results compared to the pushdown analysis and the beam elements are also more vulnerable to progressive collapse than column elements.       

کلیدواژه‌ها [English]

 • Helicoverpa armigera cotton worm
 • mitochondrial marker COI
 • Sequencing
 1. N. M. Abyar, M. Asgari, "The Influence of Price Support Policy on Cotton Acreage Development in Golestan province" JCRI, vol. 3, no. 27, 2015. (In Persian)##

 

 1. F. Darvishi, T. Darvish, "Barriers to the Development of Cotton Mechanized in Iran" The first national conference on natural environment, 1394.(In Persian)##
 2. Criteria Indicators and Standards for Oilseeds Production, Ministry of Agriculture, Deputy Director General, 2014. (In Persian)##
 3.  4.        G.M. Hewitt, "The Structure of Biodiversity-Insights from Molecular Phytogeography" Frontiers in Zoology, vol. 1, pp. 1-16, 2004.##

 

 1. A. Kumar, S. K. Jalali, T. Venkatesan, R. Stouthamer, "Internal Transcribed Spacer-2 Restriction Fragment Length Polymorphism (ITS-2-RFLP) Tool to Differentiate some Exotic and Indigenous Trichogrammatid Egg Parasitoids in India" Biological Control, vol. 49, pp. 207-213, 2009.##
 2. M. G. Mury,  W. F. Tampson, "Rapid Isolation of High Molecular Weight Plant DNA" Nucleic Acids Res, vol. 8, pp. 4321- 4325, 1980.##

 

 1. B. Zarifnia, J. Khajehali, A. Mazaheri,  M. R. Sabzalian, "Molecular Identification of Clearwing moth Species on Landscape Trees in Isfahan and Determination of their Infestation Intensity on different Tree Species" Plant Pests Research, vol. 4, pp. 55-72, 2014. (In Persian).##

 

 1. S. Kumar, Y.S. Ahi, S. S. Salunkhe, M. Kou, "Effective Protection by High Efficiency Bicistronic DNA Vaccine against Infectious Bursal Disease Virus Expressing VP2 Protein and Chicken IL-2" Vaccine,  vol. 27, pp. 864-869, 2009.##

 

 1. A.T. Beckenbach, J.B. Joy, "Evolution of the Mitochondrial Genomes of Gall Midges (Diptera: Cecidomyiidae): Rearrangement and Severe Truncation of tRNA Genes" Genome Bio E,  vol. 1, pp. 278–287, 2009.##

 

 1. J.A. Lewter, A.L. Szalanski, R.N. Nagoshi, J.R. Meagher, C.B. Owens, R.G. Luttrell, "Genetic Variation within and between Strains of the Fall Armyworm, Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae)" The Florida Entomologist, vol. 89, pp. 63-68, 2006.##

 

 1. M. Rezaee, H. Honari, A. Zand, "Molecular Cloning and Expression of Bacillus Anthracis Lethal Factor Domain 1 Gene in Escherichia coli" JSKUMS, vol. 14, pp. 38-46 ,2012.##

 

 1. F.S. Kirsty, J. Thia, E. C. Chrissen, E.F. Andrew, "Barcoding of the Cytochrome Oxidase I (COI) Indicates a Recent Introduction of Ciona Savignyi into New Zealand and Provides a Rapid Method for Ciona Species Discrimination" Aquatic Invasions, vol. 7, pp. 305–313, 2012.##

 

 1. A. V. Z. Brower, "Rapid Morphological Radiation and Convergence among Races of the Butterfly Heliconuius erato Inferred from Patterns of Mitochondrial DNA Evolution" Proc. Natl. Acad. Sci, vol. 91, pp. 6491-6495, 1994.##

 

 1. L. Excoffier,  P.E. Smouse,   J.M. Quattro, "Analysis of Molecular Variance Inferred from Metric Distances among DNA Haplotypes: Application to Human Mitochondrial DNA restriction data" Genetics, vol.131, pp. 479–491, 1992. ##

 

 1. A. G. Teacher, C. Andre, J. Meril€a, C. W. Wheat, "Whole Mitochondrial Genome Scan for Population Structure and Selection in the Atlantic Herring" BMC Evol. Biol, vol. 12, pp. 248, 2012.##

 

 1. J. Yin, G. Y. Hong, A. M. Wang, Y. Z. Cao, Z. J. Wei, "Mitochondrial Genome of the Cotton Bollworm Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae) and Comparison with other Lepidopterans" Mitochondrial DNA, vol. 21, pp. 160–169, 2010.##

 

 1. G. Behere, W. Tay, D. Russell, D. Heckel, B. Appleton, K. Kranthi, P. Batterham, "Mitochondrial DNA Analysis of Field Populations of Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae) and of its Relationship to H" zea. BMC Evol. Biol, vol. 7, pp. 117, 2007.##

 

 1. H. M. Pereira1, S. Ferrier, M. Walters, G. N. Geller, R. H. G. Jongman, R. J. Scholes, "Essential Biodiversity Variables" Science, vol. 339, pp. 277–278, 2013.##

 

 1. M. Winter, V. Devictor, O. Schweiger, "Phylogenetic Diversity and the Nature of Conservation: where are we?" Trends Ecol Evol, vol. 28, pp. 199–204, 2012.##

 

 1. X. Guang-Hua, X. Long-Sheng, L. Zhe, T. S. Tusar, W. Chengshu, "High Throughput Profiling of the Cotton Bollworm Helicoverpa armigera Immuno Transcriptome during the Fungal and Bacterial Infections" BMC Genomics, vol. 16, pp. 321, 2015.##

 

 1. S. L. Cameron, "Insect Mitochondrial Genomics: Implications for Evolution and Phylogeny" Annu. Rev. Entomol, vol. 59, pp. 95–117, 2014.##

 

 1. S. L. Pearce, D. F. Clarke, P. D. East, S. Elfekih, K. H. J. Gordon, "Genomic Innovations, Transcriptional Plasticity and Gene Loss Underlying the Evolution and Divergence of two Highly Polyphagous and Invasive Helicoverpa Pests pecies, BMC Biology, vol. 15, pp. 63, 2017.##

 

 1. P. P. Omaththage, T. K. Walsh, R. G. Luttrell, "Complete Mitochondrial Genome of Helicoverpa zea (Lepidoptera: Noctuidae) and Expression Profiles of Mitochondrial-Encoded Genes in Early and Late Embryos" Journal of Insect Science, vol. 16, pp. 1–10, 2016.##