پدافند هسته‌ای و تأثیر آن بر کاهش آلودگی مواد پرتوزا در حیوانات مزرعه ای و محصولات دامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

2 گروه زیست شناسی، دانشکده وپژوهشکده علوم پایه، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

چکیده

پس از هر حادثه هسته­ای مواد پرتوزا در محیط پخش می­شوند که باعث آلودگی محیط زیست، دام ها و محصولات دامی می‌گردند. این مواد می‌توانند در چرخه طبیعت از طریق زنجیرۀ غذایی وارد بدن انسان گردند که باید نسبت به رفع آلودگی آن‌ها اقدام نمود. بدین منظور در این مطالعه ضمن بررسی نحوه انتشار مواد هسته‌ای و نحوه آلوده شدن حیوانات مزرعه­ای و محصولات دامی، نسبت به بررسی رو­ش­های جلوگیری و یا رفع آلودگی آن‌ها بعد از حوادث هسته­ای وقوع یافته در جهان، خصوصاً حادثۀ چرنوبیل (1986) و فوکوشیما (2011) اقدام گردید. به دلیل اهمیت سه رادیونوکلوئید رادیویُد، رادیوسزیم و رادیواسترانسیوم چرخه آن‌ها در طبیعت مورد بررسی قرار گرفت. این مطالعه  کیفی و بر اساس بُعد زمانی گذشته­نگر  و بر اساس هدف کاربردی می­باشد. نتایج مطالعه نشان می­دهد که حیوانات پس از در معرض قرار گرفتن مواد رادیواکتیو، می­توانند عوارضی همچون نقص سامانه ایمنی، کاهش درجه حرارت بدن، نارسایی­های قلبی، آتروفی جزئی یا نابودی کامل غدۀ تیروئید، تخریب کبد و درنهایت مرگ را بروز دهند. هنگام بروز وقایع هسته­ای ضروری است تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدامات مؤثری در جهت کاهش انتقال آلودگی­های رادیواکتیو به زنجیرۀ غذایی به اجرا گذاشته شوند. نظارت و بررسی رادیولوژیکی محصولات دامی، ممنوعیت استفاده از مواد غذایی آلوده در تغذیه دام و طیور، و فرآروی مواد خوراکی تهیه شده از فرآورده­های دامی، از جمله روش­های پدافندی هستند که می­توان به منظور کاهش انتقال مواد پرتوزا از محصولات دامی به انسان مورد استفاده قرار گیرند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که با شناخت مسیرهای انتقال رادیونوکلئیدها به حیوانات مزرعه­ای و محصولات آن‌ها می­توان اقدامات متقابل پدافندی را طراحی کرد که از نظر کارآیی دارای بالاترین درجه از قابلیت اجرایی هستند و می­توان با به‌کارگیری آن‌ها در کوتاه‌ترین زمان، از بیشترین حجم آلودگی جلوگیری نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nuclear Defense and its Effect on Reducing Contamination of Farm Animals and Livestock Products

نویسندگان [English]

  • M. Kordi 1
  • M. Saadati 2
1 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Yasuoj University
2 Department of Biology, Faculty of Sciences, Imam Hussein University, Tehran, Iran
چکیده [English]

After any nuclear disaster, radioactive materials are released into the environment, polluting the environment, livestock and livestock products. These substances can enter the human body in the natural cycle through the food chain, a process which must be avoided. To this end, in this study, while examining the release of nuclear materials and the contamination of farm animals and livestock products after nuclear accidents in the world, especially the Chernobyl (1986) and Fukushima (2011) disasters, the ways to prevent or eliminate the induced contaminations were also examined. Due to the importance of 3 radionuclides; radio-cesium, radio-iodine and     radio- strontium, their cycles in nature were studied. This is a qualitative study based on retrospective time dimension with an applied purpose. Results of this study demonstrated that after exposure to radioactive substances animals have shown side effects such as immune deficiency, lowered body temperature, heart failure, partial atrophy or complete destruction of the thyroid gland, liver damage and eventually death. In the event of a nuclear disaster, it is essential that effective measures be taken as soon as possible to reduce the transmission of radioactive contamination to the food chain. Radiological monitoring of livestock products, prohibition of the use of contaminated food in livestock and poultry feed, and processing of food prepared from livestock products, are among the defense methods that can be used to reduce the transfer of radioactive materials from livestock products to humans. The results of this study also indicated that, exploration of radionuclide transport pathways to farm animals and their products can lead to the design of countermeasures that have the highest degree of efficacy and can be implemented in the shortest possible time to avoid maximum contamination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nuclear contaminants
  • passive defense
  • radioactive material
  • radio-Iodine
  • radio-Cesium
  • radio-Strontium

Smiley face

[1]     IAEA and FAO, “Guidelines for Agricultural Countermeasures Following an Accidental Release of Radionuclides,” International Atomic Energy Agency, Vienna, 1994.##
[2]     S. A. Geraskin, S. V. Fesenko, and R. M. Alexakhin, “Effects of non-human species irradiation after the Chernobyl NPP accident,” Environ. Int., vol. 34(6), pp. 880-897, 2008.##
[3]     L. R. Anspaugh, “Environmental consequences of the Chernobyl accident and their remediation: Twenty years of experience,” In International Conference: Chernobyl–Looking Back to Go Forward, Towards a United Nations Consensus on the Effects of the Accident and the Future, pp. 6-7, Sep. 2005.##
[4]     B. J. Howard, N. A. Beresford, and G. Voigt, “Recent advances in animal radioecology and mitigation of animal product contamination after accidents,” In: Eurosafe 2002, Berlin, Nov. 2002.##
[5]     R. Y. Olobatoke and M. Mathuthu, “Radionuclide exposure in animals and the public health implications” Turk. J. Vet. Anim. Sci., vol. 39(4), pp. 381-388, 2015.##
[6]     J. R. Boice, “Radiation epidemiology: a perspective on Fukushima,” J. Radiol. Prot., vol. 32(1), p. 33, 2012.##
[7]     E. J. Bromet, “Emotional consequences of nuclear power plant disasters,” Health phys., vol. 106(2), p. 206, 2014.##
[8]     L. T. Dilas, I. Bajkin, T. Icin, J. N. Paro, and B. K. Zavisi, “Iodine and thyroid gland with or without nuclear catastrophe,” Med. Pregl., vol. 65(11-12), pp. 489-95, 2012.##
[9]     K. Hayashi and N. Tomita, “Lessons learned from the great East Japan earthquake impact on child and adolescent health,” Asia Pac. J. Public. Health, vol. 24(4), pp. 681-688, 2012.##
[10]  M. C. Bell, “Radiation effects on livestock: physiological effects, dose response,” Vet. Hum. Toxicol., vol. 27(3), pp. 200-207, 1985.##
[11]  M. Brink, B. Lauritzen, and D. P. Directorate, “Agricultural countermeasures in the Nordic countries after a nuclear accident (No. NKS--51),” Nordisk Kernesikkerheds for skning, 2001.##
[12]  T. M. Nakanishi, “Agricultural implications of the Fukushima nuclear accident,” J. Radiat. Res., vol. 57, pp. 47-52, 2016.##
[13]  National Research Council (US), “Committee on the Biological Effects of Ionizing Radiations and United States, Environmental Protection Agency, Office of Radiation Programs, The Effects on Populations of Exposure to Low Levels of Ionizing Radiation,” vol. 3095, National Academy Press, 1980.##
[14]  N. Yamaguchi, I. Taniyama, T. Kimura, K. Yoshioka, and M. Saito, “Contamination of agricultural products and soils with radiocesium derived from the accident at TEPCO Fukushima Daiichi Nuclear Power Station: monitoring, case studies and countermeasures,” Soil. Sci. Plant Nutr., vol. 62(3), pp. 303-314, 2016.##
[15]  C. Zallinger and K. Tempel, “The physiologic response of domestic animals to ionizing radiation: a review,” Vet Radiol Ultrasound, vol. 39(6), pp. 495-503, 1998.##
[16]  J. A. Morris, “Exposure of animals and their products to radiation, Surveillance, monitoring and control of national and international trade,” International Office of Epizootics, vol. 7, pp. 11-23, 1988.##
[17]  P. Strand, L. Skuterud, and J. Melin, “Reclamation of contaminated urban and rural environments following a severe nuclear accident,” (No. NKS--97-18), Nordisk kernesikkerheds for skning, 1997.##
[18]  S. V. Fesenko, R. M. Alexakhin, M. I. Balonov, I. M. Bogdevitch, B. J. Howard, V. A. Kashparov, N. I. Sanzharova, A.V. Panov, G. Voigt, and Y. M. Zhuchenka, “An extended critical review of twenty years of countermeasures used in agriculture after the Chernobyl accident,” Sci. Total Environ., vol. 383(1), pp. 1-24, 2007.##