راهبردهای تأمین و بومی‌سازی در سامانه‌های قدرت با رویکرد پدافند غیرعامل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، تهران، ایران

2 استادیار، برق و الکترونیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

3 همکارپژوهشی، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، تهران، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت ویژه سامانه‌های قدرت در هر کشور و در نظر گرفتن تئوری واردن بررسی این سامانه‌ها با هدف ارائه روش­هایی جهت بهبود عملکرد با رویکرد پدافند غیرعامل ضروری است. تحقیق حاضر به‌منظور بررسی و پیشنهاد راهبردهایی برای تأمین و بومی­سازی در سامانه‌های قدرت  با رویکرد پدافند غیرعامل تهیه شده است. بعد از تجزیه و تحلیل محیطی و شناخت نقاط قوت، ضعف، فرصت­ها و تهدیدها، با استفاده از ماتریس سوآت راهبردهای پیشنهادی تدوین شد و برای اولویت­بندی این راهبردها از نظر نخبگان مرتبط در صنعت برق به‌وسیله توزیع پرسشنامه استفاده شده است. همچنین برای بررسی دقیق­تر اولویت­بندی، هر یک از راهبردها بر اساس شاخص‌‌ها و سنجه‌‌های اولویت‌‌بندی مانند: اولویت تقدم و تأخر راهبردها از نظر زمانی، زمان دستیابی به اولین خروجی، ‌هزینه تحمیل‌شده به سازمان برای اجرای راهبرد، تنوع کاربری در حوزه‌‌های دیگر رزمی، امکان بهره‌‌مند شدن از ظرفیت‌‌های ملی، میزان وابستگی راهبرد به دانش و فناوری غیربومی و سطح ماندگاری راهبرد، مجدداً امتیازدهی شدند که به این ترتیب اولویت­بندی راهبردها در چهار دسته از اهمیت زیاد به اهمیت کم مشخص شده است که به‌طور خلاصه اقدامات این راهبردها شامل چهار دسته اقدامات حمایتی، اقدامات تقنینی، اقدامات تقویتی و اقدامات ایجادی می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategies for supply and localization in power systems with a passive defense approach

نویسندگان [English]

 • F. Kamrani 1
 • A. Bali 2
 • I. Soltani 3
 • H. Fayazi 3
1 Master student of Electrical Engineering, University and Higher Research Institute of National Defense and Strategic Research, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Electrical and Electronics, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran
3 Research Fellow, University and Higher Institute of National Defense and Strategic Research, Tehran, Iran
چکیده [English]

Considering the special importance of power systems in each country as well as warden’s theory, it is necessary to investigate these systems with aim of presenting ways to improve its performance with passive defense approach. The present study has been prepared to investigate and propose strategies for supply and localization capability in power systems with passive defense approach. After environmental analysis and identification of strengths, weaknesses, opportunities and threats, the proposed strategies were developed using the SWOT matrix. To prioritize these strategies, the opinion of relevant elites in the electricity industry have been gathered by distributing questionnaires. Also, for a more detailed investigation of prioritization, each strategy was re-rated based on indicators and criteria of prioritization, such as: primacy and latency of strategies in terms of time, time to achieve the first output, cost imposed on the organization, variety of use in other combat areas, the possibility of benefiting from national capacities, the degree of dependence of the strategy on non-indigenous knowledge and technology, and the level of sustainability of the strategy. Finally, the prioritization of strategies in four categories from high to low importance has been identified and the measures of these strategies include four categories of supportive measures, law-related measures, reinforcement measures and creative measures.

کلیدواژه‌ها [English]

 • passive defense
 • prioritized strategies
 • power systems
 • SWOT matrix

Smiley face

 1. کاظمی خفری، امیرحسین، مصطفایی پور، علی، اولویت‌‌بندی شهرستان‌‌های استان اصفهان برای تولید برق با استفاده از انرژی خورشیدی و با در نظر گرفتن پدافند غیرعامل، کنفرانس بین‌المللی پژوهش­های نوین در مدیریت و مهندسی صنایع، 1394.##
 2. افشار، قاسم، اهمیت نیروگاه هیبرید باد و خورشید در تأمین برق ضروری نقاط دوردست با رویکرد در پدافند غیرعامل، دومین همایش ملی انرژی باد و خورشید، تهران، 1391.##
 3. میریوسفی، سید محسن، غفارپور، رضا، راهبردهای نوین حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی،  فصلنامه پدافند غیرعامل، دوره 11 شماره3، صفحه 1-14، 1399.##
 4. فشاری، مجید، ولی بیگی، مجتبی، تأثیر نظام نوآوری بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه از منظر سیاست‌‌گذاری(رهیافت داده های تابلویی)، فصلنامه علمی پژوهشی میان رشته ای دانش راهبردی، شماره29، سال هفتم، دانشگاه عالی دفاع ملی، 1396.##
 5. میری، خاطره، تحلیل راهبردهای توسعه برق خورشیدی در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته علوم اقتصادی - اقتصاد ـ اقتصاد انرژی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، 1396.##
 6. منصوری، محمد، مکان‌یابی بهینه انبار مدیریت بحران در شرکت توزیع نیروی برق شیراز بر اساس اصول پدافند غیرعامل، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد مرودشت، دانشکده علوم انسانی، 1394.##
 7. کریمی مداحی، سسد سیاوش، تعیین تعداد و محل قرارگیری بهینه مراکز دیسپاچینگ منطقه‌ای در شبکه برق ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق-قدرت، دانشگاه تفرش، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، 1389.##
 8. ایمانی، مسعود، بررسی و ارائه مدلی امن جهت امنیت فناوری اطلاعات پست های برق، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق، دانشگاه گیلان، 1394.##
 9. قیم، جمال، تدوین راهبرد پدافند غیرعامل درحوزه‌ انرژی کشور با رویکرد مدیریت بحران در زیر ساخت‌‌ها، اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساخت‌‌ها، تهران، دانشگاه تهران، 1388.##
 10. حیرانی، حسین، تحلیل گذار نظام نوآوری فناورانه در بخش انرژی ایران با تأکید بر موردکاوی ذخیره‌سازی زیرزمینی گاز طبیعی و تولید همزمان برق و حرارت، رساله دکتری تخصصی، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، گروه سیاست علم، 1394.##
 11. سرلک، مدل‌سازی پدافند غیرعامل در شبکه برق به کمک تئوری بازی ها، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مهندسی برق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جاسب، 1397.##
 12. نیکوسخن فاخر، محسن، برنامه ریزی شبکه های توزیع برق بمنظور تحقق پدافند غیرعامل، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مهندسی برق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق، 1396.##
 13. حسین خانی، الهام، سیاست‌‌گذاری راهبرد دفاعی: مطالعه موردی پدافند غیرعامل، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، سال نهم، شماره بیست و سوم، تابستان، 1392.##
 14. رجبی، محمد رضا، الگویی مکان‌‌یابی نیروگاه‌‌های برق‌‌آبی با رویکرد پدافند غیرعامل و با بهره‌‌گیری از TOPSIS: مطالعه موردی استان اصفهان، علوم و فناوری های پدافند غیرعامل، سال دوم، شماره 4، زمستان 1390.##

15. کلهر، رضا، پورعلی، امید، راه‌کارهای کاهش آسیب‌پذیری‌ زیست‌محیطی ناشی از ریزگردها (مطالعه موردی: زابل)، فصلنامه پدافند غیرعامل، شماره3، صفحات 102-93، 1399.##