دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 46، مرداد 1400، صفحه 1-111 
اصول پدافند غیرعامل سیستم قدرت در برابر تهدیدات الکترومغناطیسی

صفحه 65-88

رضا شعبانی نژاد؛ عارف بالی لاشک؛ ایمان سلطانی؛ حسین فیاضی